Search form

Na-kel-vǝhoti-an 9:13

Nǝtrampet namǝlevtesan

13Beti aŋel na-vǝha-mǝlevtes-an eṽuv nǝtrampet san. Nosǝsǝloŋ hǝn nadoldol sua togǝm len nǝbalbal tovat hǝn nǝmel tutumavan nagol toil len nǝhon aGot.