Search form

Na-kel-vǝhoti-an 9:14

14Beti nadoldol ikel mai aŋel na-vǝha-mǝlevtes-an tokad nǝtrampet ke, “Gisah rub̃at nǝhau tobaŋis gat aŋel tovat len naut hǝn nab̃iltiwisel Eufrates.”