Search form

Na-kel-vǝhoti-an 9:2

2Nǝboŋ aM̃eso tosǝŋav hǝn nab̃ur enan, ibasw vi mǝhat dan nab̃ur hum nǝbasuhab hǝn nab̃iltihab togol nametǝlai tovi wai. Ale nǝbasuhab togǝm len nab̃ur ikabut gol namityal mai namǝsav.