Search form

Na-kel-vǝhoti-an 9:20

20Avil nǝvanuan lǝsǝmat len napǝŋasan galenan, galit lǝsǝpair dan naṽide sasa salito hǝn lǝb̃ipair van hǝn aGot. Ao, lulotu sal hǝn natǝmat gail mai nǝlablab lotoum hǝni hǝn nagol, nasilva, nabrons, nǝvat mai nǝhai. Nǝlablab galenan lǝsalǝboi lǝb̃ekǝta, lǝsalǝboi lǝb̃esǝsǝloŋ, lǝsalǝboi lǝb̃iyar be nǝvanuan lulotu hǝn gail sal!