Search form

Na-kel-vǝhoti-an 9:9

9lukad nametǝlai tokabut gol nǝmabulito ale nǝwalan hǝn nǝhabǝlalito ehum nǝwalan hǝn nahos mai nǝkat nǝb̃alan lotosob̃ur lotom̃ur vi lan nab̃iltib̃alan.