Search form

Rom 1:18

Nǝlol paŋpaŋ siGot van hǝn nǝsaan

18AGot len nǝmav evǝhot nǝlol paŋpaŋ san. Nǝlon epǝŋas nǝsaan silat lotomǝtahun aGot, lotopul hǝn nǝsaan. Galit, len nǝsaan salito, losusuan nakitinan.