Search form

Rom 11:21

21Husur aGot b̃ilab̃ub̃ur nǝpashǝt gail lototov len nǝhai husur lǝsǝkad nadǝlomian lan, asike gǝb̃ikad nadǝlomian lan, dereh tilab̃ur gaiug am.