Search form

Rom 11:28

28Tarhǝt na-kel-uri-an tovoi alat seIsrael lotomǝtahuni, lovi enemi siGot. Be gamit mǝtsavi Ju, mǝtukab hǝn natenan, mǝtukad navoian aGot toviol kǝmas hǝni. Avil aGot elǝmas bun galit sal, husur tolekis hǝn galit lotovi nǝpasusan siApraham, aIsak mai aJakop.