Search form

Rom 13:1

Riŋ gamito len navǝlan nǝgavmen

1Nǝvanuan p̃isi leriŋ galit sǝb̃olito len navǝlan nǝgavmen lotoil a m̃o. Husur nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an ideh topat, aGot idam̃ hǝni. Ale alat lotoil a m̃o, aGot itabtabuh len galito.