Search form

Rom 15:15

15Ginau nǝsamǝmau hǝn nototos husur natgalevis van hǝn gamito hǝn nǝb̃eliv nǝnauan samit tǝlmam hǝn galenan. Nokǝmaiegai husur len navoian aGot toviol kǝmas hǝni,