Search form

Rom 15:7

7Imagenan, hum aKristo tohǝhaṽur hǝn totah mai gamito, mǝtehǝhaṽur hǝn mǝtb̃itah mai gamit gabag, hǝn nǝvanuan gail leb̃isal suh nǝyalyalan siGot.