Search form

Rom 16:11

11Mitikel na-ke-ivoi-an sagw mai aHerotion tovi Ju sum̃an ginau. Kel na-ke-ivoi-an sagw mai alat lototoh lohoim siNarsissus lotovi siYesu.