Search form

Rom 16:21

21ATimoti toum mai ginau ike, “Ivoi,” mai gamito. ALusius, aJason mai aSosipata lotovi Ju sum̃an ginau, galit am luke, “Ivoi,” mai gamito.