Search form

Rom 2:20

20Gunau suluṽi ke gotovi hai p̃usan m̃os alat lotovi hoṽon mai alat lǝsǝmatmatu len nadǝlomian salito. Gaiug gotovi Ju gunau maien hǝni husur gukad nalo siGot tovi nǝkadun nalǝboian mai nakitinan.