Search form

Rom 5:14

14Be len nǝboŋ siAtam vǝbar aMoses, nǝmatan iwol hǝn nǝvanuan p̃isi. Naut kǝmas lǝsab̃ur kotov nakelean todaŋ siGot hum a Atam tob̃ur kotovi, naut kǝmas natenan, lumat sum̃an aAtam.

Datolǝboi datb̃enǝnoṽ hǝn aAtam mai atesua tohusuri, aKristo.