Search form

Rom 5:8

8Be len nǝsa togole, aGot igol ip̃arp̃ar ke tolǝmas masuṽ hǝn gidato maiegai ke: nǝboŋ dattovi vanuan nǝsaan sal, aKristo imat m̃os gidato.