Search form

Rom 6:16

16Nǝboŋ mǝttodam̃ hǝn mǝtb̃igol natit p̃isi avan ideh tokele, mǝtogǝm vi slev san. Mǝtsalǝboii a? Mǝtb̃ilekis hǝn mǝtb̃igol nǝsaan, egǝm vi masta samito, ilav gamit vi lan nǝmatan. Mǝtb̃ilekis hǝn mǝtb̃igol nǝsa aGot tokele, ilav gamit vi lan nǝmauran hǝn nanoran.