Search form

Rom 6:19

19Nokǝmaienan len nasoruan kǝta hǝn mǝtb̃elǝboi sǝhot nap̃usanan sagw. A m̃o mǝtudam̃ hǝn gamit kavkav hǝn mǝtb̃evi slev hǝn naṽide tosa totaṽtaṽor mai nǝsaan m̃os mǝtb̃igol nǝsaan van am. Gagai mitimasdam̃ hǝn gamit kavkav hǝn mǝtb̃evi slev sinanoran m̃os mǝtb̃ikad nab̃oruan siGot.