Search form

Rom 7:1

Nasoruan kǝta togǝm len nǝlahan

1Bathudud nadǝlomian, gamit mǝtolǝboi nalo. Mǝtolǝboii ke nalo ikad nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an nǝboŋ nǝvanuan tokad nǝmauran ŋai.