Search form

Titus 2:2

2Ṽusan nǝhaṽut gail hǝn asike lǝb̃igol tǝmǝhav hǝn natideh, hǝn lǝb̃inor hǝn nǝvanuan gail lǝb̃eputsan galito len nǝnauan salito, mai hǝn lǝb̃etǝgau gat galit gabag. Limasnor kitin len nadǝlomian, len na-lǝmas-buni-an, len nǝ-daŋ-b̃uri-an tobǝlav.