Search form

Titus 3:2

2Salisor mǝdas nahǝsan avan ideh, saleṽitṽituh, be len nǝsa lǝb̃igole limasgol mǝdau hǝni, leriŋ galit a pan van hǝn nǝvanuan p̃isi.