Search form

Titus 3:7

7Ale, imagenan, len navoian toviol kǝmas hǝni, aGot eriŋ gidato ke dattonor, naut kǝmas datsanor. Nǝboŋ togole, ilav nǝ-vatvat-viri-an hǝn nǝmauran vi sutuai mai gidato hǝn datb̃ikade.