Search form

Titus int

Ase itos nalob̃ulat egai?

APol itosi.

APol itosi hǝn nǝsa?

Nalob̃ulat egai eṽusan aTitus hǝn naṽide tovoi hǝn na-il-a-m̃o-an mai nap̃usanan.

APol itosi van hǝn ase?

APol itos nalob̃ulat napisulan egai van hǝn naulum̃an sua tovi tarhǝt san, nahǝsan aTitus.

APol itos nalob̃ulat egai ŋais mai len naut a be?

Itosi van hǝn aTitus pǝpadaŋ hǝn nasihau tovi A.D. 65 nǝboŋ totoh len naut a Korint.

1) APol itos na-ke-ivoi-an san van hǝn aTitus, mai isor tuṽ m̃osi (1.1-4)

2) Nap̃usanan hǝn naṽide hǝn na-il-a-m̃o-an hǝn alat siYesu (1.5-16)

3) Nap̃usanan hǝn naṽide alat siYesu limashusuri (2.1–3.11)

4) Len nakelean namǝkot siPol, esudǝlam̃ aTitus (3.12-15)