Search form

1 Korinŧ 16

Bajunt bţënkni banfiyaaruŋ biki Yeruŧalem

1Hënkuŋ dŋal kaţupan uko uloŋ ţi uko wi bajunt bţënkni bañaaŋ biki Naşibaţi banwooŋ Yeruŧalem. Ddobi ţup banfiyaaruŋ biki Galaŧiya uko wi bawooŋ i pdo. Dŋal an kak nado haŋ. 2Ţi unuur uŧeek wi kanëm, andoli ţi an ajejan ktaka kloŋ jibi ahinanuŋ aka, ahank du katohul, kawutna kayoonk mbi nabaa naneej bajunt. 3Wal wi nji kabiiŋ, dwul biki nadatuŋ ikaarta yi mpiiŧuŋ bañaaŋ biki Yeruŧalem bameena uko unţijuŋ baka, dyil baka bañooţ baka uko wi najuntuŋ kaţënkna baka. 4Woli uyoţanaan nya da nji ţi uleef naan, bado bayaaş na nji.

Pya bayaaş pi Pawulu

5Dŋal pţëpna uŧaak wi Maŧedoniya kabaa kabi pwinan. 6Ulome ndo du an ŋnuur ŋloŋ këme nţo da wal wi ujonţ bŧi, hënk naşë nawulën uko wi nnumiiŋ pa bayaaş. 7Mënŋal ţi byaaş bi kapant pant, dŋal pdo ŋnuur ŋloŋ na an woli ulil Ajugun. 8Kë nşë luŋ kaţo du ubeeka wi Efeŧ te ufeŧtu wi *Pentakot, 9ţiki dwin kë dhil kado da ulemp unuura wi ndooŋ abi jun pdo, kë başoorad nja başë ŧum da kakşa.

10Woli Timote abii, nadoonan kadola awo bnuura ţi pŧoofan. Awo na nji kë ŋji ŋlempar Ajugun, 11nin aloŋ awutan keeri kabeeha. Naţënkana aka uko wi anumiiŋ pa bayaaş abiina te du nji. Ŋwo ţi pyoonka, nji na banfiyaaruŋ banwooŋ na nji.

12Kë *Apoloŧ ayiţ nja ţi *Kriŧtu, ddabëra abi pwinan ul na bayiţ nja bandukiiŋ, kë aşë wo aando bi ŋal pbi hënkuŋ ; aluŋ kabi woli ahinani.

Iko ibaañşaani yi pdo

13Nawoon bten, namëban naliinŧ ţi pfiyaar pi nan, nawoon bañaaŋ batëŋ, nanaţan naliinŧ. 14Uko wi nakdoluŋ bŧi, nadolan wa na uŋal.

15An bayiţ naan, dkak aţupan uko uloŋ. Name kë Ŧefanaŧ na biki katoh ki nul bawooŋ baŧeek bankakuŋ afiyaar *Kriŧtu du uŧaak wi nan wi *Akayi, name kë baji balempar banfiyaaruŋ bandukiiŋ. 16Nadoon kaŧiink keeri bañaaŋ ji bakaŋ mënţan, na bañaaŋ bŧi bankdoonaanuŋ na baka.

17Dlilan ţi uko wi Ŧefanaŧ na Fortunaŧuŧ na Akayuŧ babiiŋ pwinën ; baţënkën wi nawooŋ naanwo da, 18batëŋţënaan jibi batëŋţënanaŋ. Najukan pyikrën bnuura bi bañaaŋ banwooŋ ji baka bajaaŋ bado.

19Banfiyaaruŋ *Kriŧtu bŧi biki uŧaak wi Aŧiya bawulan mboş. *Akila na Priŧiliya na banfiyaaruŋ banjaaŋ bayit du katoh ki baka bawulan mboş ţi katim ki Ajugun. 20Banfiyaaruŋ bŧi banwooŋ ţi na nji bawulan mboş. An kak nawulandën mboş naboofar na uşal uyimanaan.

21Nji Pawulu ţi uleef naan dpiiŧuŋ ţi awulan mboş.

22Woli ñaaŋ aanŋal Ajugun, afëpana.

Maranata+ – Ajugun biini!

23Dñehan Yeŧu Ajugun awulan bnuura.

24Dŋalan, an bŧi wi ŋwooŋ ţi ploolan na Yeŧu *Kriŧtu.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index