Search form

1 Piyeer int

Uţup ujuni

Ulibra wi uwo kakaarta kaŧeek ki Piyeer apiiŧuŋ knŧuk ki banfiyaaruŋ kanwooŋ ţi ŋbeeka kañeen ŋi uŧaak wi Aŧiya. Wi Yeŧu abiiŋ awo ţi umundu wi, Piyeer aji bi kagakandër na a. Wi apënuŋ ţi wa, Piyeer kaşë wo nanjañan i bayuday. Banfiyaaruŋ Kriŧtu biki apiiŧuŋ hënk babi hajan baka ţiki bafiyaar Ajugun Yeŧu Kriŧtu. Uko mënţ ukaaŋ kë Piyeer apiiŧ baka kaji na baka bamëban baliinŧ ţi pfiyaar, baanwo baŧeek biki bakhajanuŋ. Aji na baka Yeŧu i bafiyaaruŋ i i bajunnuŋ ahajan kë adoo keţ. Uko mënţ ukaaŋ kë woli bahajan baka bawo kamiir ji a. Akak aţup baka jibi bawooŋ kawo ţi pŧoof pi bañaaŋ bampokuŋ Naşibaţi.

Hënk di ifah yi ulibra wi iwooŋ:

1. Pwul mboş (1.1-2)

2. Mnhaţ manliinŧuŋ (1.3-12)

3. Ubida ujinţ (1.13–2.17)

4. Mnhaj mi Kriŧtu awinuŋ (2.18-25)

5. Anfiyaaruŋ Kriŧtu na mnhaj (3.1–4.19)

6. Hum di di baweek biki banfiyaaruŋ bawooŋ kawo (5.1-11)

7. Pwul mboş pbaañşaani (5.12-14)

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index