Search form

1 Ŧeŧalonika 1

1Nji *Pawulu, na Ŧilwanuŧ+, na Timote ŋkpiiŧanaŋ, an banfiyaaruŋ nanwooŋ du Teŧalonika amëban Naşibaţi Aşin nja na Yeŧu Kriŧtu Ajugun. Ŋñehan baka bawulan bnuura babot bajoobţënan ŋhaaş.

Mnwo na pfiyaar pi biki Teŧalonika

2Ŋënji ŋţañna pbeeb Naşibaţi ŋwal bŧi pa an bŧi, wi ŋjaaŋ ŋleşan woli ŋñehana. 3Na manjoonan ŋji ŋleş ţi kadun ki Naşibaţi anwooŋ Aşin nja jibi pfiyaar pi nan pawinaniiŋ ţi udo wi nan, jibi natamanuŋ ţi bŋalad na jibi namëbanuŋ aliinŧan ţi mnhaţ mi nahaţuŋ Yeŧu *Kriŧtu Ajugun.

4An bayiţun biki Naşibaţi aŋaluŋ, ŋme kë nadatanaa. 5Na manjoonan, wi ŋbiiŋ du an adiimanan Uţup Ulil Unuura, ŋëndiimanan wa na mntum ţañ, name wa kak na mnhina mi udo wi Uhaaş wi Naşibaţi. Ŋwin nja bŧi kë uţup mënţ ujoonani. An name jibi ŋwoori ţi pŧoofan pa bnuura bi nan. 6Kë an, nakak awo ţi pdo ji un, na ji Ajugun. An nandooŋ awo wo ţi unoor uweek, nayeenk uţup wi Naşibaţi na mnlilan mi Uhaaş wi nul ujaaŋ uwul. 7Kë hënk di di nakakuŋ awo bankdiimanuŋ banfiyaaruŋ biki ŋŧaak ŋi Maŧedoniya na Akayi bŧi, bgah bi pţaş. 8Du an na manjoonan di di uţup wi Ajugun upënnuŋ, uŧiinkana du Maŧedoniya na Akayi. Mënţ dul da ţañ, baţup ţi dko bŧi jibi nafiyaari Naşibaţi, kë ŋëndo ka uko uţup. 9Hënk di uwooŋ, bukal ţi ŋleef ŋi baka baţup jibi namëbanuŋ un wi ŋbiiŋ du an, jibi nayaaŋ du Naşibaţi aduk ŋnŧoŋ alempar Naşibaţi anwooŋ najeb, anwooŋ Naşibaţi na manjoonan, 10kayoonkna ubi wi Abukul Yeŧu ankluŋ kawoona baţi, i anaţanuŋ ţi pkeţ, ankbuuranuŋ nja ţi udeeb unkmbiiŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index