Search form

2 Korinŧ 11

Pawulu na banjakuŋ aji bawo banjañan

1Ni nji ŋŋali nawutën ndo ŋyila ntiinku! Aa, namiiraan! 2Dkujan bkujar banwoonuŋ du Naşibaţi : djokaran ñiinţ aloolan pa bniim, kadolna an nanaţ ţi kadun ki *Kriŧtu ji ñaaţ najinţ anwooŋ aando bi me ñiinţ. 3Dţi mntit mi nan manŧoka, maneenanan pţaş Kriŧtu na ŋhaaşan bŧi jibi upula uguuruŋ Ewa na mntit mi wa. 4Na manjoonan woli aloŋ abi aţupan uko wi Yeŧu aloŋ ampaţuŋ na i ŋţupanaŋ, naji nadi wa. Woli aloŋ aţiiniyaan uhaaş uloŋ umpaţi na wi nayeenkuŋ naji nadi uko mënţ. Woli aloŋ abi aţup *Uţup Ulil Unuura umpaţi na wi ŋţupanaŋ, naji nabi dinan dinan. 5Kë nşë fiyaar kë mëmpoţëţ nin apel banjakuŋ haŋ aji bawo *banjañan baweek maakan. 6Ulome mënhil bţup bnuura, aşë me uko wi nji kaţiiniyaanuŋ: ŋdiimanan uko mënţ bnuura ţi iko bŧi yi ŋkdoluŋ.

7Wi nţupanaŋ *Uţup Ulil Unuura mënhepar nin baluk, awalan bkow naan nahilna nadeeŋana. Ddo wal mënţ pekadu i? 8Uwo wo ji dyeenk bka bi knŧuk kloŋ ki banfiyaaruŋ, kë bawo baluk bi naan, ahilna alemparan. 9Kë wi nwooŋ du an, awo ţi kanuma, mënwo ţi iñen yi nin ñaaŋ, ţiki bayiţun ţi *Kriŧtu banwoonuŋ Maŧedoniya bawulën uko wi nnumiiŋ bŧi. Aa, ddoonaan awo mënwo ţi iñen yi nan, akak aluŋ kadoonaanaara kado haŋ. 10Dmehna ţi manjoonan mi Kriŧtu manwooŋ ţi nji kë mënkdinan nin aloŋ du ŋŧaak ŋi Akayi bŧi aneenanaan pdo haŋ. Pdo haŋ pawooŋ mnlilan mi naan. 11We ukaaŋ kë nji kado haŋ ba? Naşal kë mënŋalan ŋal i? Naşibaţi ame kë dŋalan.

12Kë uko wi ndoluŋ, dkak aluŋ kado wa, kawutna kaţen bankhompuŋ aji baliŋ liŋ na un uko uţup. 13Bañaaŋ mënţan baanwo nin *banjañan na manjoonan, bawo balemp baguuru, banjaaŋ badaar kaji bawo banjañan biki *Kriŧtu. 14Kë uko waŋ uşë wo uunñoŋarëni : *Ŧatana ţi uleeful aji adaar kaji awo uwanjuŧ wi bjeehi. 15Uunñoŋarën keeri baţaşarul badaar kaji bawo balempar bgah. Kë başë luŋ kayeenk baluk bi ulemp wi baka.

Mnhaj mi Pawulu ţi pwo nanjañan

16Dkak aţupan : nin ñaaŋ awutan kadolën ji nayila, kë nşë ŋal nadinanaan ndo ŋyila nhilna nhomp ntiinku. 17Uko wi nji kabiiŋ pţup mënkţup ţup wa jibi Ajugun aŋaluŋ, dţup wa na ŋyila wi ukakuŋ wi pdo kahomp. 18Wi baŧum bakhompuŋ ji bañaaŋ bajën, nji kak ddo kahomp. 19An nanjakuŋ aji naka uşal, naji naŧar ţi pmiir bañaaŋ banwooŋ bayila! 20Naji nadinan badolan bajuuk ţi ulemp, kadeenkna an, kaŧeh bka bi nan bŧi, kabeehan, kadoo koban ţi kaara! 21Dkowa pţup uko wi : ŋbiişnaa maakan, wi ŋwooŋ ŋëndo haŋ.

Kakşa, dko di baloŋ bañoomuŋ kahomp – dţiini ji nayila – nji kak dñoom kahomp da. 22Jëm bawo bahebërë i? Nji kak. Jëm bawo biki *Iŧrayel i? Nji kak. Jëm bawo biki pntaali pi *Abraham i? Nji kak. 23Jëm bawo balempar *Kriŧtu i? Dţup ji nayila, nji dwo nalempar Kriŧtu apel baka : ţi ulemp utam, ţi pya ukalabuş, ţi kakob, ţi pwo ţi mntum mi pkeţ ŋyaaş ŋŧum. 24Ŋyaaş kañeen bayuday bakobën kakob kandëmnuŋ, bafudën itinŧël ŋyaaş iñeen ŋwajanţ na kañeen kaloŋ 25baromeŋ bakobën na panduk ŋyaaş ŋwajanţ, byaaş bloŋ kë batapën mnlaak, kë njiir ŋyaaş ŋwajanţ na ulanŧu, byaaş bloŋ dduka uŧejan na unuur upëb du meel. 26Dyaanţ maakan apoş poş ŋyaaş ŋŧum, amuur idëk, ayit na balaŧ, ayit na bayiţ naan bayuday banŋaluŋ pdolën buţaan, ayit na banwooŋ baanwo bayuday, ayit na iko iyibanaan du ŋbeeka, du *pndiiş, du bdëk, ayit na banjaaŋ badaar kaji bawo bayiţ naan ţi Kriŧtu. 27Ddo ŋlemp ŋtam, awo ţi unoor, awaaŋ bŋoy ŋyaaş ŋŧum, ubon kë ude'ën, udaan uţijën, aţo ŋnuur ŋŧum awo mëndee, ujonţ kë uneejën kë nwo byişu. 28Uko wi nwooŋ mëndo bi ţiiniyaan uwo kë dji kabi ţu uşal ŋnuur bŧi ţi knŧuk ki banfiyaaruŋ bŧi. 29Woli ñaaŋ abiişnaa, nji kak dji kabiişna ; woli ñaaŋ apën ţi bgah, dji kajooţan maakan.

30Woli dwo i phomp keeri, kado kahompna pbiişna pi naan. 31Naşibaţi, Aşin Yeŧu Ajugun i bajaaŋ badëman te mnţo ame kë mënţilani. 32Wi mbiiŋ awo du ubeeka wi Damaŧ, namali i Aretaŧ naşih ado kë bakyeŋ ubeeka kamobnën, 33kë başë ţu'ën ţi pkaar pweek+, aţëpanaan ţi bhër bloŋ banwooŋ ţi uniw, adolën kë nwala uniw unfooyuŋ ubeeka+.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index