Search form

Ulemp 1

1Teofil, ţi ulibra wi naan uŧeek, dţiiniyaan iko bŧi yi Yeŧu adoluŋ abot ajukan du ujuni, 2te unuur wi adeeŋaniiŋ du baţi. Ji abi ado kadeeŋana du baţi, aţëpna ţi *Uhaaş wi Naşibaţi aţup *banjañan biki adatuŋ, uko wi pdo. 3Wi akeţuŋ, ţi kadun ki baka di di akaaŋ apën awinana najeb. Ado iko iŧum ţi ŋnuur iñeen na ŋbaakër, adiiman baka kë awo najeb na manjoonan, aji pën kawinana ţi kadun ki baka kabot kaţup baka uko wi *Pşih pi Naşibaţi.

4Unuur uloŋ wi akdeeŋ na baka, aşë ji na baka bawut kapën ţi Yeruŧalem, baţo da bayoonk kahoŋ ki Aşin, ki baŧiinknuŋ ţi mntum mi nul : 5«*Yowan *abatŧaar an na meel, kë an, ţi ŋnuur ŋankmbiiŋ ŋi naluŋ kayeenk *batiŧmu bi Uhaaş wi Naşibaţi. »

Yeŧu apaya baţi

6Wi wi *banjañan bayitiiruŋ, aşë hepar Yeŧu aji : « Ajugun! Woon hënkuŋ di di ikkakanuŋ *Iŧrayel pşih i? » 7Kë aşë ŧeem baka aji : « Naanka na pme unuur këme wal wi Aşinun adatuŋ ţi mnhina mi nul, 8kë naşë luŋ kayeenk phina woli *Uhaaş wi Naşibaţi uwala ţi an. Naluŋ kawo bamaar biki naan ţi Yeruŧalem na ţi uŧaak wi *Yuda bŧi, na ţi uŧaak wi *Ŧamariya te kaban kabaŋ ki umundu. »

9Wi Yeŧu ajakuŋ haŋ, aşë deeŋana du baţi, kë baktena. Wi wi kanfëluŋ kaşaaŋ abi awuna, baankak awina. 10Jibi bahumuŋ katen baţi bi apayiiŋ, kë biinţ batëb, banwohariiŋ imişa ifaaŧal başë mara mara awinana. 11Baji na baka : « An biinţ biki *Galilay, nabaa naţ we aten baţi ba? Yeŧu i, ampayiiŋ baţi ţi kadunan, aluŋ kabiha, jibi nawinuluŋ hënk, kë apaya baţi. »

Bahoţan Maŧiyaŧ ţi Banjañan

12*Banjañan bapënna wal mënţ du Pnkuŋ pi Mnoliwera+ aşë kak Yeruŧalem danwooŋ daanlowiir maakan na pnkuŋ mënţan, daŧool pdo ukilometër. 13Wi bakakuŋ, baya aneej ţi katoh, du meeţ di bko duuţ, di bi Ŧimoŋ Piyeer, na Yowan, na *Yakob na Andre na Filip na Tooma, Bartelemi na Maci, Yakob abuk Alfe, Ŧimoŋ nagutar uŧaak, na *Yudaŧ abuk Yakob bajonuŋ kayitiiraan. 14Baŧiinkar bukal bŧi na baaţ baloŋ na *Mariya anin Yeŧu, na baţa Yeŧu, añehan Naşibaţi.

15Ţi ŋnuur mënţan banfiyaaruŋ Yeŧu, baya pban iñeen-week na iñeen ŋtëb, kë Ŧimoŋ Piyeer aşë naţa ţi pŧoof aji na baka : 16« An bayiţ naan uko wi *Uhaaş wi Naşibaţi ubiiŋ aţëpna ţi mntum mi *Dayiţ, aţup ţi Ulibra wi Naşibaţi ţi uko wi nawo Yudaŧ, ambiiŋ aţij bammobuŋ Yeŧu, uwo wo wi kabi kadolana. » 17Abi wo aloŋ ţi un, ayeenk kafah ki ulemp ji un. 18Kë ñiinţ mënţan aşë bi nug uţeeh na ktaka ki buţaan bi adoluŋ buŋ: Ajot afëţa amay, kë ipëş itaŧadiiri. 19Uţup waŋ uniink Yeruŧalem bŧi, ukaaŋ kë bakak ado uţeeh mënţan aji « HAKELDAMA » uwooŋ ţi uţup wi baka « uţeeh wi pñaak. »

20Ŧimoŋ Piyeer akak aji na baka : « Kë başë piiŧ ţi Ulibra wi Pñaamarën Naşibaţi ţi uko wi Yudaŧ aji :

“Katohul kaduka kajinţ,

nin aloŋ aankwo da.”+

Akak aji :

“Aloŋ ayeenk ulemp wi nul.”+

21-22Piyeer aji kak : « Kë bañaaŋ baloŋ başë jon nwo na un, undiimaan, wi Yeŧu Ajugun awooŋ na nja aneej apën, du unuur wi *Yowan abatŧaaruluŋ te unuur wi abiiŋ adeeŋana du baţi ţi kadun un. Keeri aloŋ ţi baka awo i kabi na un, kayuuj kë bawin Yeŧu wi anaţiiŋ ţi pkeţ. » 23Wi wi başaaŋ aţij batëb ţi baka, *Yoŧef anţu'aniiŋ katim ki Barŧabaaŧ, kë başë duuna ki Yuŧtuŧ, na aloŋ anwooŋ katim ki Maŧiyaŧ. 24Kë başë ñehan Naşibaţi aji : « Iwi Ajugun, inmeeŋ ñaaŋ na uşalul, yuujun i idatuŋ ţi batëb biki, 25awo nanjañanu, ayeenk ulemp wi Yudaŧ adukuŋ, aya di awooŋ i kaya. » 26Bado kanuŋ na mnlaak, kë Maŧiyaŧ adatanaa, ahoţan ţi banjañan iñeen na aloŋ bukuŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index