Search form

Ulemp 17

Bahajan bi Pawulu na Ŧilaŧ du Teŧalonika

1Bi *Pawulu na Ŧilaŧ baţëpna ŋbeeka ŋi Anfipoliŧ, na Apoloniya, aşë ban du ubeeka wi Teŧalonika. *Katoh kañehanaani ki bayuday kaloŋ kawo da. 2Pawulu aya aneej da, jibi ajonuŋ kado. Ado inëm iwajanţ yi ajaki ya du katoh kañehanaani, ţi *unuur wi pnoorfën kaţëlşër na baka. Aji ţëpna ţi Ulibra wi Naşibaţi, 3kajukan baka kakuţ kadiiman kë : *Kriŧtu awo i kahaj, kabot kanaţa ţi pkeţ. Pawulu akak aji na baka : « Kë Kriŧtu, awooŋ Yeŧu i nji kaţupanaŋ hënk. » 4Bayuday baloŋ badinan uko wi bakţupuŋ aşë ţaş bi Pawulu na Ŧilaŧ. Kë bagrek baŧum banjaaŋ badëman Naşibaţi, baţaş baka aţu na baaţ bammeeţaniiŋ baŧum.

5Kë bayuday baloŋ başë kuj baka maakan. Wi wi bayaaŋ, ayitrën bawaaŋ udooni baloŋ banwooŋ ţi igah yi ubeeka, kë banaakiir ado pnŧuk, ayewlën ubeeka. Baya aneej du uko Yaŧon, ado na pmob bi Pawulu na Ŧilaŧ kaţij moŋ pnŧuk, du bdig. 6Wi bayaaŋ awo baanwin baka aşë mob Yaŧon na banfiyaaruŋ baloŋ, apul pulan, añooţ du bawayëş bţup aşë huuran aji : « Bañaaŋ biki bayewlën umundu bŧi, aşë ban hënkuŋ ţi, 7awo bayaanţ biki Yaŧon. Bawo ţi plaţ bgah bi naşih najeenkal, aji naşih aloŋ awooŋ, anwoyi katim ki Yeŧu. » 8Wi baţupuŋ haŋ, kë pnŧuk na bawayëş bţup başë yewla. 9Bawayëş bţup baţu Yaŧon na baka pluk, abaa wutan baka.

Pawulu na Ŧilaŧ baya Bereya

10Wi uŧejan ubanaŋ ban, kë banfiyaaruŋ başë do bi *Pawulu na Ŧilaŧ kë baya ubeeka wi Bereya. Wi babanuŋ da, aşë ya du *katoh kañehanaani ki bayuday. 11Bañaaŋ biki Bereya bajoob ikow apel biki Teŧalonika, ţiki baji baŧiink Uţup wi Naşibaţi bnuura, kakak kajuk Ulibra wi Naşibaţi unuur undoli, katenna me uko wi Pawulu aţupuŋ ujoonani. 12Baŧum ţi baka, na ţi bagrek, baaţ bammeeţaniiŋ na biinţ, bafiyaar hënkuŋ.

13Wi *bayuday biki Teŧalonika baŧiinkuŋ kë baji Pawulu awo ţi pjukan Uţup wi Naşibati du Bereya, kë bakak aya da, ajun pyewlën abot awuuk pnŧuk. 14Ţi dko mënţ, banfiyaaruŋ bado Pawulu kë aya umbaŋ wi bdëk bweek, bi Ŧilaŧ na Timote kë başë duka Bereya. 15Baññooţanuŋ Pawulu, baya na a te Aŧenay, aşë kak na kakuran ki Ŧilaŧ na Timote baŧaran baya baţënka du Aŧenay.

Pawulu aţiini na bañaaŋ biki Aŧenay

16Wi *Pawulu awooŋ ţi pyoonk bi Ŧilaŧ na Timote du Aŧenay, anoor ţi këş, ţiki awin jibi ubeeka uŧumuŋ iduuŋ. 17Ukaaŋ kë aji ŧeŋ du *katoh kañehanaani na *bayuday biki kabuka, na bankakuŋ bayuday bandëmanuŋ Naşibaţi, akak aji ŧeŋ bţup na bañaaŋ bankţëpnuŋ du ufeeru ŋnuur bŧi. 18Kë pnŧuk pi bame baweek baloŋ biki bajaaŋ bado bapikureyeŋ+ na baŧtoyik+ başë neej blaţar na a. Baloŋ kë baji : « We wi nahomp i akdoluŋ na pţup ba? » Kë baloŋ baji : « Awo wo ji aţiiniyaan ŋnŧoŋ ŋyaanţ. » Baţup haŋ ţiki baŧiinka kë akţiiniyaan Yeŧu, na pnaţa ţi pkeţ.

19Ukaaŋ kë baţij Pawulu, añooţ du dko di bajaaŋ bado « Ayeropaguŧ+ » di bawayëş bţup baweek bawooŋ, aşë ji na a : « Ŋhinan kame pjukan phalu pi ikţiiniyaanuŋ paŋ i? 20Iko iloŋ yi ikjukanuŋ iwo iyaanţ ţi un, kë ŋŋal kame iko yi ijakuŋ. » 21Bañaaŋ biki Aŧenay na bayaanţ banfëţuŋ da, babi wo wo ţañ ţi pkakalëş na pŧiink uko uhalu unwooŋ.

Pawulu aţiini na bañaaŋ du uruha uweek

22*Pawulu anaţa anaţ ţi kadun ki bawayëş bţup, aşë ji na baka : « An bañaaŋ biki Aŧenay! Dyikrën kë nawo bañaaŋ banfiyaaruŋ bnuura, başibaţi baŧum. 23Wi nji kapoşuŋ na ubeeka, dten bnuura iko yi najaaŋ nadëman, adoo win *umeeşa wi mngur+ wi badoluŋ aji wi naşibaţi anwooŋ aammeeţanaa, i nadëmanuŋ aşë wo naamme'a, ul i i nji kaţupanaŋ. 24Naşibaţi anţakuŋ umundu na iko bŧi inwooŋ ţi wa, awooŋ Ajug baţi na mboş, aanji fëţ ţi iduuŋ yi ñaaŋ najën abomanuŋ. 25Akak awo aanji yeenk nin uko uloŋ unwoonuŋ ţi ñaaŋ najën, kawo ji anuma numa wa, ţiki ul ajaaŋ awul bañaaŋ bŧi ubida, uhefënţ, na iko bŧi. 26Aţëpna ţi ñaaŋ aloolan, aţak bañaaŋ biki ŋraaşa bŧi, aji bafëţ umundu. Awul andoli ŋnuurul, na dko di akluŋi kafëţ. 27Naşibaţi ado haŋ, bañaaŋ bado kalaana'a, ulome bawina woli bamap mapan, babana bahilan kabi kawina. Kë aşë woha awii wi aanlow low nin aloŋ. 28“Ţi ul i i ŋyeenknuŋ uhefënţ, apoş, awo.” Ŋwo biki pntaali pi nul jibi bayeeh biki nan bajakuŋ. 29Kë wi ŋşaaŋ awo biki pntaali pi Naşibaţi, ŋënwo kaşal kë Naşibaţi anaam ji ptu pi uwuuru, këme unŧaam, këme plaak, iko yi ñaaŋ apaşuŋ ţi uşal wi nul. 30Naşibaţi aanţo aten iko yi badoluŋ ţfa ţi kapaam, aşë ji hënkuŋ, bañaaŋ bŧi, dko di bawohaŋ, bawut pjuban. 31Ţiki adat unuur uloŋ, wi akluŋ kado ñiinţ i adatuŋ, abi awayëş umundu, pwayëş panjinţuŋ piş. Adiimanun kë waŋ uwo manjoonan wi anaţanuluŋ ţi pkeţ. »

32Wi baŧiinkuŋ kë aţiiniyaan uko wi pnaţa ţi pkeţ, baloŋ babeŋa, kë bandukiiŋ bahepar pluŋ kaŧiinka byaaş bloŋ aji na a « Ŋŋal kaluŋ kaŧiinku ţi uţup waŋ, byaaş bloŋ. » 33Hënk di Pawulu apënuŋ ţi *uruha uweek. 34Bañaaŋ baloŋ baţaşa, akak afiyaara. Diyoniŧiyuŧ, aloŋ ţi bawayëş bţup, awo ţi bakaŋ mënţan, na ñaaţ aloŋ kak i bajaaŋ bado Damariŧ, na bañaaŋ baloŋ kak.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index