Search form

Ulemp 28

Pawulu aban unjiw wi Malita

1Wi ŋbuuruŋ bŧi, aşë baa me kë unjiw uwo katim ki Malita. 2Bañaaŋ banfëţuŋ da baţijan un bnuura. Baŧehan bdoo, adu'un kë ŋţo atëma ţiki uşubal ujun pşub, kë ujonţ uwoo. 3*Pawulu ajej wal mënţ imul ikay afël du bdoo, kë upula uloŋ uşë pën ţi ya, aţi bdoo buŋ. Ulut alabari'a ţi kañen. 4Wi bañaaŋ banfëţuŋ ţi unjiw bawinuŋ upula ţi kañen ki Pawulu, aşë hoopaţër aji : « Ñiinţ i aka pwo nafiŋ bañaaŋ, ţiki ajaka jak abuur pkeţ du bdëk, kë naşibaţi aloŋ andu'aniiŋ « naşibaţi anjaaŋ aluk » aşë wo aandinan awo najeb. » 5Kë Pawulu ul, aşë lëŧ upula awat du bdoo, nin ukoolan uundola do. 6Kë bañaaŋ banuŋ aji ajun pwur këme kajot kakeţ ţi dko mënţ. Wal wi bayoonkuŋ ajon baanwin ukoolan, aşë wugëş ŋşal aji awo aloŋ ţi başibaţi.

7Ufëţ wi naweek i unjiw anwooŋ katim ki Publiyuŧ uñog da. Aţijanun kë ŋwo bayaanţ biki nul ŋnuur ŋwajanţ, ji banohul. 8Aşin Publiyuŧ amaak wal mënţ awo na ptool kë uleef ubot ayik na a. Pawulu aya awina, aşë ñehan Naşibaţi, apafa iñen ţi bkow, ajebana. 9Kë wi wi bamaakal biki unjiw bandukiiŋ bŧi babiiŋ ţi Pawulu, kë ajeban baka. 10Bañaaŋ bamaganun maakan, wi ŋkyaaŋ, kë başë pënan iko yi ŋkyaaŋ kanuma bŧi du bgah byaanţaani awulun.

Pawulu na baŧënţul bawoona Malita aŧool pya Rom

11Wal wi ŋdoluŋ kli kwajanţ, aşë jija ţi ulanŧu uloŋ wi ubeeka wi Alekŧandriya, unţëpanuŋ wal wi ujonţ ţi unjiw unwooŋ katim ki kbet+. 12Ŋya awala du Ŧirakuŧa, ado da ŋnuur ŋwajanţ. 13Wi ŋwoonuŋ da, aşë ţaş kabaŋ ki bdëk, adoo ban ubeeka wi Regiyum. Na mnjinţ, kë uyook unwoonuŋ btammaŋu uşë jun pkob, kë ŋdo ŋnuur ŋtëb, aşë ban pkëŋ pi Putewoli. 14Wal wi ŋbanuŋ ubeeka mënţ, ŋţënk da baloŋ banfiyaaruŋ, kë bamëbanun kë ŋţo da kanëm kapëb. Wi wi ŋşaaŋ aban Rom. 15Banfiyaaruŋ biki Rom baŧiink kë baji ŋwo ţi bgah, aşë bi te Ufeeru wi Apiyuŧ na du dko di bajaaŋ bado Itoh yi Bayaanţ Iwajanţ pkitun. Wi *Pawulu awinuŋ baka, abeeb Naşibaţi, aşë kak atëŋ maakan.

Pawulu aţup Uţup Ulil Unuura du Rom

16Wi ŋbanuŋ Rom, badinan *Pawulu kë agaag ufëţ wi nul aşë do nangoli aloŋ kë akyeŋa. 17Wal wi aţooŋ ŋnuur ŋwajanţ, aşë du bantohi *bayuday babi bayit na a. Wi babiiŋ ayit, kë aşë ji na baka : « An bayiţ naan, nji, nwooŋ mëndo bañaaŋ biki pntaali pi nun ukoolan, këme ţi udolade wi başinun, bamobën du Yeruŧalem awul baromeŋ. 18Baheparaan bnuura uko unţëpuŋ, aşal pwutanaan ţiki baanwin win nin ukoolan ţi nji unkëşuŋ bafiŋën. 19Kë wi bayuday başaaŋ apok uko mënţ, kë nwoyi kahepar pwayëş pi naşih najeenkal, ahepar pa. Aşë wo kakşa mënka nin uko uloŋ utapar pntaali pi naan. 20Waŋ ukaaŋ kë ndu'an, kawinan, kaţiini na an, ţiki batanën na mnkorentu mi ţi katim ki ñaaŋ i biki *Iŧrayel bahaţuŋ. »

21Wi wi baŧeemuluŋ aji : « Ŋënyeenk nin uko uloŋ umpiiŧuŋ ţi iwi unwoonuŋ *Yuda kë bayiţun banwooŋ da baambi ţi aţup ukoolan uwuţaan ţi iwi. 22Kë ŋşë ŋala kaŧiink uşalu, ţiki bañaaŋ ţi dko bŧi balaţ pnŧuk pi iwooŋ. »

23Hënk, kë bamëban unuur na Pawulu, kë bañaaŋ baŧum ţi baka baluŋ abi du dko di Pawulu awaliiŋ. Aţiini na baka nfa te utaakal uţup wi *Pşih pi Naşibaţi. Ado na pdo baka bayikrën uko wi Yeŧu, aţëpna ţi *Bgah bi Moyiŧ, na uko wi *baţupar Naşibaţi bapiiŧuŋ. 24Baloŋ ţi baka bafiyaar uko wi aţupuŋ, kë baloŋ baanfiyaari. 25Wi bawooŋ biki pwayşër bahumaara baanŧiinkari. Kë Pawulu aşë ji na baka ţañ: « Ni! *Uhaaş wi Naşibaţi unţiini bnuura, wi uţëpnuŋ ţi mntum mi *Iŧayi, Naţupar Naşibaţi. 26Aţiini aji :

“Yaan du bañaaŋ mënţan, iji na baka :

Woli nadoo wat wat ibaţ aŧiink oo, naankteha te.

Woli nadoo haabëş haabëş këş bnuura oo, naankwina win.

27Ţiki ŋhaaş ŋakak adënëţ na bañaaŋ biki,

banëţ ibaţ yi baka,

adëŧ këş ki baka,

Kahilna kawo baankwin na këş ki baka,

Kabot kawo baankŧiink na ibaţ yi baka,

Ŋşal ŋi baka ŋawutna kate,

bahilna bawut pkak du nji.

Nhilna nwut kajeban baka.”+ »

28Kë Pawulu aşë baañëş bţup aji na baka « Nawo i kame keeri, kë Naşibaţi, banwooŋ baanwo bayuday biki awuluŋ Uţup wi mbuur. Bukal baluŋ kaŧiink wa! » [ 29Wi Pawulu aţupuŋ haŋ kë bayuday başë ya, aŋom.]

30Pawulu aţo da ŋşubal ŋtëb du katoh kaloŋ ki aklukuŋ luk bdidi'ul, aji yeenk banjaaŋ babi bŧi pwina. 31Aţo da aţup uko wi Pşih pi Naşibaţi, abot ajukan uko wi Yeŧu Ajugun na mntëŋ abot awo najeeh.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index