Search form

Ulemp 4

Baţij Ŧimoŋ Piyeer na Yowan uruha uweek

1Ŧimoŋ Piyeer awo na *Yowan, ahum kaţiini na bañaaŋ, kë baţeŋan baloŋ, na naweek i bayeŋ biki *Katoh Kaweek ki Naşibaţi, na *baŧaduk baloŋ başë bi, añog baka. 2Badeebaţ ţiki *banjañan batëb bukuŋ bajukan bañaaŋ aji Yeŧu anaţa ţi pkeţ, kë waŋ ukyuuj kë bankeţuŋ bahilan kanaţa ţi pa. 3Hënk, kë bado kë bamob baka awat ukalabuş ayoonkna mnjinţ, ţiki unuur udobi yob yob wal mënţ. 4Kë bañaaŋ baŧum ţi bankŧiinkuŋ uţup wi banjañan, bafiyaar ţi Yeŧu. Wal mënţ banfiyaaruŋ bŧi bañogan iñeen-week ŋyaaş iñeen kañeen (5000).

5Wi unuur ujinţuŋ kë baweek biki *bayuday, bantohi na *bajukan Bgah bi Moyiŧ başë yitiir du Yeruŧalem. 6Baţo na Anaŧ, *naţeŋan naweek, anwooŋ na Kayif na *Yowan na Alekŧandër na biki mnşini mi *baţeŋan baweek bŧi, ayitiir. 7Baţij Ŧimoŋ Piyeer na *Yowan ţi kadun ki baka aşë jun phepar baka aji : « Ţi phina këme ţi katim ki in ki ki najebanuŋ ñiinţ anţakmuŋ? »

8Ŧimoŋ Piyeer, i *Uhaaş wi Naşibaţi uneejuŋ akëş, kë aşë ŧeem baka aji : « An baweek biki nun na bantohi, 9nadu'un nţa *uruha ţiki ŋdo ñaaŋ anţakmuŋ bnuura, aşë heparun jibi ŋhili hil ado jeban ñiinţ i. 10Nawoon bame, an bŧi, na bañaaŋ bŧi biki *Iŧrayel bandukiiŋ kë ţi katim ki Yeŧu i *Naŧaret ki ki ñiinţ annaţuŋ uŋ ajebnuŋ. Yeŧu i napaŋuŋ, kë Naşibaţi aşë naţana ţi pkeţ, ul akaaŋ kë ñiinţ i akak najeb ahil anaţ ţi kadunan. 11Kë ul Yeŧu i i Ulibra wi Naşibaţi ujakuŋ aji :

“Awooŋ pnduba pi an baniw napokuŋ,

pnduba mënţan puŋ pakakuŋ amëban katoh.”+

12Ul ţañ ahilanuŋ pbuuran bañaaŋ. Ënhën, ţi umundu bŧi Naşibaţi aanwul wul nin ñaaŋ aloŋ kak anhilanuŋ pbuuranun. »

13Banţooŋ uruha bañoŋar wi bawinuŋ Ŧimoŋ Piyeer na *Yowan banwooŋ baando juk juk, jibi bakţupi kë nin baanţëp ado lënk lënk. Bayikrën wal mënţ kë biki mënţ babi wo bagakandër na Yeŧu. 14Wi bakaaŋ awin ñiinţ anjebuŋ uŋ kë anaţ akab ţi baka kë başë waaŋ uţup. 15Hënk, kë bado kë bapënan baka ţi dko di uruha, aşë jun pţiini bukal bukal, katen jibi bakdoli. 16Bahepar aji : « Ŋbaa do do hum na bañaaŋ biki ba? Babaaŋ ado mlagre mnjinţ piş mii mi, kë bañaaŋ bŧi banfëţuŋ ţi Yeruŧalem bamee, ŋënhilanuŋ kapok wa. 17Kë ŋşë wo kado uko uwut kameeţana kapel hënk. Ŋbëg baka keeri baţañan pţiini na nin ñaaŋ aloŋ hënkuŋ ţi katim ki Yeŧu. »

18Wi wi banţooŋ ţi uruha başaaŋ adu baka kë bakak ţi wa, aşë bëg baka maakan baţañna pţiiniyaan na pjukan ţi katim ki Yeŧu. 19Kë Ŧimoŋ Piyeer na Yowan başë ŧeem baka aji : « we unuurnaaniiŋ ţi kadun ki Naşibaţi ba? Pŧiinka këme pŧiinkan? Uduka ţi an! 20Un daan ŋënhilanuŋ kayomp na uko wi ŋwinuŋ akuţ aŧiink. »

21Bakak abëg baka bnuura, aşë wutan baka kë bayaa. Baanka uko unooranaan baka wi bañaaŋ bŧi bawooŋ ţi pdëman Naşibaţi ţi mlagre mi bawinuŋ. 22Ñiinţ anjebnuŋ na mlagre uŋ, adobi pel pel ŋşubal iñeen ŋbaakër.

Banfiyaaruŋ bañehan Naşibaţi, wi bawo i ţi mnhaj

23Wi bawutanaaruŋ wutan Ŧimoŋ Piyeer na *Yowan, kë başë wugşa, akak du baŧënţ baka aya kakalëş iko bŧi yi *baţeŋan baweek na bantohi bajakuŋ na baka. 24Bañaaŋ baŧiink baka aşë ñehan Naşibaţi ţi pdiim ploolan aji : « Ajugun, iwi ipaşuŋ baţi, mboş, na bdëk na iko bŧi inwooŋ da! 25Iwi iţëpnaŋ ţi Uhaaşu aţup ţi mntum mi *Dayiţ ateemun nalemparu wi ajakuŋ aji :

“We ukaaŋ kë bañaaŋ biki ŋŧaak babubara şinţar

kë bañaaŋ bŧi babubara aŋaat anooran ŋleef?

26We ukaaŋ kë başih biki mboş bakbomandër ugut,

kë baweek baŧiinkar aji bagut na *Yawe Nawat Kabuka na Kriŧtu i akëruŋ?”

27Aa wo! Herod na Ponŧ *Pilat bayitiir ţi ubeeka wi, na banwooŋ baanwo bayuday, na *bayuday, anaţara Yeŧu nalemparu nayimanaan, i idatuŋ aji awo Kriŧtu. 28Bado hënk iko yi bŧi ţi mnhina mi nu na jibi ijakuŋ iluŋ kadolana. 29Ajugun, hënkuŋ, watan kabaţ ţi kabëgare ki baka işë iţenun un balemparu, ŋdo kaţup Uţup wi nu na mntëŋ mnweek. 30Taran kañen ki nu ijeban bañaaŋ, ido mlagre na iko iñoŋarënaan ţi katim ki Yeŧu, Nalemparu Nayimanaan. »

31Wi bañehanuŋ Naşibaţi aba, kë dko di bawooŋ daşë şinţar kë *Uhaaş wi Naşibaţi uşë neej ţi baka bŧi kë bakţup Uţup wi Naşibaţi na mntëŋ.

Banfiyaaruŋ baţok iko yi bakaaŋ bŧi

32Banfiyaaruŋ bŧi bakak hënkuŋ awo uşal na uhaaş uloolan. Kë nin aloŋ aanji şal şal, kaji nji aloolan dkaaŋ wi, këme wundu. Baji banaakrën bka bi baka bŧi. 33Phina pweek pawinanaa, wi *banjañan bakţiiniyaanuŋ pnaţa ţi pkeţ pi Yeŧu Ajugun, kë bnuura bweek bi Naşibaţi baŧum ţi bukal bŧi. 34Nin aloŋ ţi baka aanwinana winana bwaaŋ. Bankaaŋ mboş këme itoh baji bawaap ya kaţij itaka yuŋ 35kabi wul banjañan. Baji bafaş itaka andoli ayeenk kafah kanliŋuŋ na kanuma ki nul.

36-37Kë hënk di Yoŧef, ñiinţ aloŋ i pşini pi Lewi, anwoonuŋ unjiw wi Kipruŧ, i banjañan bajaaŋ bado Barnabaŧ (uwooŋ ñaaŋ anjaaŋ atëŋţën) kë aşë ka ţfa uţeeh uloŋ. Awaap wa aţij itaka abi awul banjañan.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index