Search form

Ulemp 5

Ananiyaŧ na Ŧafira

1Kë ñiinţ aloŋ i bajaaŋ bado Ananiyaŧ na Ŧafira aharul başë waap mboş mnloŋ, aŧiinkar, 2amen itaka iloŋ, aşë ţij indukiiŋ, awul *banjañan.

3Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë hepara aji : « Ananiyaŧ, we ukaaŋ kë *Ŧatana aneeju uhaaş, kë ido la pguur *Uhaaş wi Naşibaţi, ajej itaka iloŋ ţi yi iwaapnuŋ mboş, amen? 4Ihilan lah, kawut pwaap mboş mënţ, këme kajej itaka yi iwaapnuŋ ma bŧi, kadolna uko wi inumiiŋ? Hum di di uşal waŋ udoli do, adoo neej ţi iwi ba? Mënţ bañaaŋ biki ikdooŋ na pguur hënk, Naşibaţi a. » 5Wi Ananiyaŧ aŧiinkaŋ ŧiink uko waŋ, aşë jot ţi dko mënţ, abi keţ keţ, kë bañaaŋ banŧiinkuŋ uko waŋ bŧi balënk maakan. 6Baţaşa babi, abooţan puum apënan aya amoy.

7Uko ji ŋwoori ŋwajanţ uţëpi, ahar Ananiyaŧ kë aşë bi aneej bë aamme uko unţëpuŋ. 8Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë du'a aji na a : « Ţupaan! Preeş pi, pi pi nawaaparuŋ mboş i? » Kë aŧeema aji : « Aa, preeş paŋ pa. »

9Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë kak aji na a : « Nabaa şal şal hum adoo ji naguur Uhaaş wi Naşibaţi ba? Tenan, banyaaŋ amoy ayinu banaţuŋ ţi plëman hënk, bakak añooţu, kaya kamoy. »

10Ţi dko mënţ, kë abi jot jot ţi ihoţ yi Ŧimoŋ Piyeer aşë ba. Wi baţaşa baneejuŋ, baţënka kë akeţi akak añooţa pya kamoy du kañog ayinul.

11Palënk pweek paneej banfiyaaruŋ bŧi, aţu na bañaaŋ bŧi banŧiinkuŋ uko unţëpuŋ.

Banjañan bajeban bañaaŋ baŧum

12*Banjañan bado wal mënţ mlagre na iko iñoŋarënaan iŧum ţi pŧoof pi bañaaŋ. Banfiyaaruŋ baji bayitiir bŧi du uşaala wi bajaaŋ bado Uşaala wi *Ŧalomoŋ. 13Nin aloŋ aanji ñoom pnaakiir na baka, aşë maganaara baka. 14Kë pnŧuk pankdëmuŋ dëm pya pi biinţ na baaţ pafiyaar Ajugun abot abi ahoţana ţi baka. 15Bado kak kak aji bapënan bamaakal ţi igah, kaţu baka ţi ilişa këme ijiiñ, Ŧimoŋ Piyeer wal wi akţëpuŋ ulimënţ wi nul uban aloŋ ţi baka. 16Pnŧuk pi bañaaŋ paji paţiina kak ŋbeeka ŋanñoguŋ Yeruŧalem, kaţij bamaakal na biki ŋnŧaayi ŋakyewlënuŋ, kë bukal bŧi bajebi.

Bahajan Banjañan

17Kë *naşih i baţeŋan na baŧënţul – bukal biki bajaaŋ bado pnŧuk pi *baŧaduk – başë kuj *banjañan maakan, anaţara baka 18Bado kë bamob baka, awat ukalabuş. 19Kë na uŧejan mënţan, *uwanjuŧ wi Ajugun uşë bi, ahaabëş ilëman yi ukalabuş apënan baka aşë ji na baka : 20« Nayaan *Katoh Kaweek ki Naşibaţi nado kaţup uţup wi ubida uhalu. »

21Banjañan baŧiink uwanjuŧ wuŋ, kë wi unuur ujinţaŋ jinţ, kë başë ya Katoh ki Naşibaţi, aţo ajukan. Naşih i baţeŋan na baŧënţul bado kë badu *uruha uweek wi biki *Iŧrayel, wi bajaaŋ bado Pnŧuk pi bawayëş bţup *bayuday aşë yil baya baţij banjañan banwooŋ du ukalabuş. 22Wi bayili biki naţeŋan naweek bayaaŋ aban, baanţënk banjañan du ukalabuş, aşë kak du uruha aya kakalëş aji : 23« Wal wi ŋyaaŋ du ukalabuş, ŋţënk kë udëŧ bnuura, kë bayeŋ banaţ ţi plëman. Kë wi ŋhaabëşuŋ bgah, aşë ţënk dko kë dawo djinţ. » 24Wi naweek i bayeŋ biki Katoh Kaweek ki Naşibaţi na baţeŋan baweek baŧiinkuŋ uko waŋ, bañoŋar, aşë la na ŋşal uko unţëpuŋ.

25Wal mënţ, kë ñiinţ aloŋ aşë bi aji na baka : « Natenan! Biinţ biki nawatuŋ ukalabuş, buk bukundi, ajukan bañaaŋ du Katoh ki Naşibaţi. » 26Kë naweek i bayeŋ biki Katoh ki Naşibaţi aşë ŧool, na bangoli biki nul ayaarad banjañan. Baando btam na baka, ţiki baţi pnŧuk pi bañaaŋ puŋ, pabi patap baka mnlaak.

27Kë baţij baka, aneejan du uruha. Naşih i baţeŋan kë aşë hepar baka aji : 28« Ŋënneenanan neenan pjukan katim kaŋ i? Kë Yeruŧalem bŧi daşë bi kak kak ţi bgah bi nan, naŋal kataparun pkeţ pi ñiinţ i. »

29Kë Ŧimoŋ Piyeer na banjañan bandukiiŋ başë ŧeem aji : « Ŋwo i kaţaş Naşibaţi, mënţ bañaaŋ biki ŋwooŋ kaţaş. 30Naşibaţi i başinun apënan ţi pkeţ Yeŧu i nadoluŋ kë bafiŋi, wi napaŋuluŋ ţi kruŧ. 31Ul i i Naşibaţi adëmanuŋ ţi kadeenu ki nul, awoona Naşih akuţ awo *Nabuuran Bañaaŋ, bayuday bahilna baţëlëş ŋbida, ipekadu ibot ipën ţi baka. 32Ŋwooŋ bankţupuŋ uko unţëpuŋ, un, na *Uhaaş wi Naşibaţi, unwooŋ uko wi Naşibaţi awuluŋ banknţaşuluŋ. »

33Wi banţooŋ *uruha baŧiinkuŋ uko waŋ, badeebaţ maakan, aşë ji bado bafiŋ banjañan. 34Kë ñiinţ aloŋ i bajaaŋ bado Gamaliyel aşë naţa ţi uruha. Awo *nafariŧay *najukan Bgah, i bañaaŋ bamaganuŋ bnuura. Aji na baka bapënan banjañan bdig btiinku, 35aşë ţup na baka aji : « An bañaaŋ biki *Iŧrayel nalipariin ţi uko wi naŋaluŋ pdo bañaaŋ biki. 36Du ŋnuur ŋundu, ŋwina win, kë Tewdaŧ awuji, ahomp na dko aji awo ñaaŋ naweek, kë bañaaŋ banñoganuŋ iñeen-week ŋyaaş ŋbaakër (400) baţaşa. Ul ţi uleeful kë bafiŋa, kë bankţaşuluŋ bawayşëri, nin ukoolan uunduka. 37Kë nawo *Yudaŧ i *Galilay akak abi, ţi wal wi mnfën mi bañaaŋ akuŋa pnŧuk ; ul kak akeţi, kë baţaşarul bŧi bawayşëri. 38Ukaaŋ kë njakan napënan iñen ţi bañaaŋ biki, nawut baka baya! Woli ulemp wi baka na ŋşal ŋi baka ŋawo ŋi bañaaŋ bajën ŋaluŋ kaba'aara bdidi ŋa ; 39ŋaşale wo ŋi Naşibaţi, naankluŋ kahilan pneenan ŋa. Naţaafaraan kala pgut na Naşibaţi de. »

40Banţooŋ uruha, kë baŧiink uţup wi Gamaliyel. Bado kë badu banjañan, ado kë bakob baka itinŧël, aşë ji na baka baţañna pţiiniyaan katim ki Yeŧu, abaa wutan baka kë bayaa.

41Banjañan bapën ţi uruha, aşë lilan maakan jibi Naşibaţi awinuŋ aji baŧaaŋ na phaj ţi katim ki Yeŧu. 42Unuur unjinţi, du Katoh Kaweek ki Naşibaţi këme du itoh yi bañaaŋ, baji bajukanaara jukan, kakuţ kaţup *Uţup Ulil Unuura unyuujuŋ kë Yeŧu awooŋ Kriŧtu.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index