Search form

Ulemp 9

Ŧawul afiyaar hënkuŋ Yeŧu Kriŧtu

1Wal mënţan, kë *Ŧawul aşë bi duka duka ţi pbëg baţaşar Yeŧu, abot ala pfiŋ baka. 2Aya ahepar *naşih i baţeŋan kë awula uworda umpiiŧuŋ pa baweek biki *katoh kañehanaani du Damaŧ. Ŧawul aŋal kaya kaţënk baţaş bgah bi Yeŧu du Damaŧ, biinţ këme baaţ, kamob baka kañooţ Yeruŧalem.

3Wi akyaaŋ ţi bgah ado ten Damaŧ, ţi dko mënţ bjeehi bweek banwoonuŋ baţi kë başë mara mara agura, ajeehana. 4Kë aşë jot ţi mboş aşë ŧiink pdiim ploŋ kë pakjaka aji : « Ŧawul, Ŧawul, we ukaaŋ kë ikhajanaan ba? » 5Ŧawul kë aşë hepar aji : « Iwi in ula ba, Ajugun? » Kë aşë ŧeema aji : « Nji Yeŧu a, ikhajanuŋ. 6Kë nşë ji inaţa, ineej ubeeka baya kaţupu uko wi iwooŋ kado. »

7Bangakandëruŋ bayaaş na a banaţ, baanhilan bţup ţiki balënk maakan : baji baŧiink pdiim, bë baanji bawin nin ñaaŋ aloŋ. 8Ŧawul anaţa ţi mboş ahaabëş këş aşë wo aankak awin nin ukoolan, baŧënţul baţijana ţijan aneejanaan Damaŧ, 9kë aţo da ŋnuur ŋwajanţ aandee, aandaani akuţ aduka nakuul.

10Kë uşë ka ñiinţ aloŋ naţaşar Yeŧu i bajaaŋ bado Ananiyaŧ anwooŋ du Damaŧ. Aka mnwin, awin Ajugun, kë aji na a : « Ananiyaŧ! » kë ahepni'a aji : 11« Ajugun, nji wi. » Kë Ajugun aşë ji na a « Yaan du bgah bi katim ki Bgah Bŧool, ihepar du katoh ki Yudaŧ, ñaaŋ i bajaaŋ bado Ŧawul, awo i uŧaak wi Tarŧuŧ. Awo da añehan Naşibaţi, 12aşë ka mnwin awin, ñaaŋ aloŋ i katim ki Ananiyaŧ, ambiyi apafa iñen akakna ado kawin. » 13Ananiyaŧ aŧeema aji : « Ajugun, dŧiink kë bañaaŋ baŧum bakţiiniyaan buţaan bi adoluŋ bañaaŋ banfiyaaruŋ du Yeruŧalem. 14Kë ţi Damaŧ ţi, *baţeŋan baweek bawula du Yeruŧalem uworda umpiiŧuŋ, wi ahilni kamob bañaaŋ bŧi bankdëmanuŋ uko wi ŧu. » 15Kë Ajugun aşë jaka : « Yaani, ddat ñiinţ mënţan uŋ, pa adolën mmeeţana ţi banwooŋ baanwo bayuday, ţi başih biki baka, na ţi *bayuday. 16Dluŋ kadiimana bdidi naan mnhaj mi awooŋ i kahaj bŧi pa nji. » 17Kë Ananiyaŧ aşë ya wal mënţ, aneej du katoh, apafa iñen aşë ji : « Ŧawul ayiţ naan, Ajugun Yeŧu, ampënuŋ ţi kadunu du bgah bi ikţëpnuŋ, ayilnuŋ, ikakna ido kawin, ikuţ iŧum na *Uhaaş wi Naşibaţi. » 18Ţi dko mënţ iko ji ipepat ikanşa ţi këş ki nul ajot, kë akak awin bnuura. Wi wi anaţiiŋ ayeenk *batiŧmu. 19Wi adeeŋ, kë uleef ukak na a.

Ŧawul aţup Uţup Ulil Unuura du Damaŧ

*Ŧawul aţo na baţaşar Yeŧu biki Damaŧ ŋnuur ŋloŋ. 20Aandoo kak ayoonk aşë neej ţi *katoh kañehanaani ki bayuday aţup aji Yeŧu awooŋ Abuk Naşibaţi. 21Bañaaŋ bŧi bankŧiinkuluŋ bañoŋar aşë ji : « Mënţ ul ţi uleeful awooŋ du Yeruŧalem ado na bañaaŋ bŧi bankdëmanuŋ Yeŧu mënţ i? Aambi bi pmob baka kañooţ du *baţeŋan baweek i? » 22Kë Ŧawul aşë tamanaara taman ţi pdiiman *bayuday biki Damaŧ banwooŋ baanhilana pnëţ, kë Yeŧu awooŋ Kriŧtu. 23Wi ŋnuur ŋloŋ ŋaţëpuŋ, kë bayuday baloŋ başë ŧiinkar pa pfiŋ Ŧawul. 24Kë aşë me uko unkbomandëruŋ. Badoo kak kak aji bayeŋ ilëman yi ubeeka, pnak na uŧejan kahilna kafiŋa. 25Unuur uloŋ na uŧejan baţaşar Yeŧu kë baţu'a ţi pkaar pweek+, aţëpana ţi bhër bloŋ banwooŋ ţi uniw, awalana uniw unfooyuŋ ubeeka. Wi wi aşaaŋ aŧool pya Yeruŧalem.

Ŧawul akak Yeruŧalem

26Wi *Ŧawul abanuŋ Yeruŧalem, ado na pnaakiir na baţaşar Yeŧu kë bañaaŋ mënţ başë ţi a, ţiki baanfiyaar aji akak aţaş Yeŧu na manjoonan. 27Kë Barnabaŧ aşë yeenka wal mënţ, adiimana *banjañan. Wi wi abaaŋ akakalëş baka jibi Ŧawul ayiti na Ajugun ţi bgah, kë aţiini na a, na jibi aţupuŋ na mntëŋ uţup wi Yeŧu du Damaŧ. 28Wal mënţ kë aşë bi duka duka ţi pñaay na baka ţi Yeruŧalem aţup na mntëŋ uţup wi Ajugun. 29Aji ţiini na *bayuday banjaaŋ baţup *ugrek, kaŧeŋ na baka, kë bukuŋ başë do na pba na a. 30Wi baţaşar Yeŧu bameeŋ uko waŋ aşë ñooţa ubeeka wi Kayŧaraya, kë dul di di bayaaŋ adolna kë aya ubeeka wi Tarŧuŧ.

31Pnŧuk pi banfiyaaruŋ Yeŧu pawo wal mënţ ţi bnuura ţi uŧaak wi *Yuda bŧi, ţi *Galilay na ţi *Ŧamariya. Payaha ya kadun ţi pŧiink Ajugun. *Uhaaş wi Naşibaţi utëŋţën banfiyaaruŋ Yeŧu, kë bakŧiink Ajugun, abot aŧuma ŧum na ŋnuur nuur.

Ŧimoŋ Piyeer ajeban Ayne du ufëţ wi Luda

32Kë wal mënţ, Ŧimoŋ Piyeer, jibi ajaaŋ añaay na bañaaŋ, aşë wala du banfiyaaruŋ Yeŧu banfëţuŋ du Luda. 33Aţënk da ñiinţ aloŋ i bajaaŋ bado Ayne anţakmi awo ţi kalişa ŋşubal bakreŋ. 34Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë jaka : « Ayne, Yeŧu ajebanu, naţiin iboman kalişa ki nu bdidi'u! » kë anaţa ţi dko mënţ. 35Bañaaŋ bŧi biki Luda na biki ufëţ wi Ŧaroŋ wi bawinuluŋ, aşë fiyaar Ajugun.

Ŧimoŋ Piyeer anaţan Tabiŧa ţi pkeţ du ubeeka wi Yope

36Ñaaţ aloŋ naţaşar Yeŧu i bajaaŋ bado Tabiŧa (katim kaŋ kawooŋ ţi uţup *ugrek Dorkaŧ: dawooŋ ubaŧa) awo du ubeeka wi Yope. Awo ñaaţ anjoobi bkow, aji ţënka ţënk bajuuk, kado bnuura. 37Amaak ţi ŋnuur mënţ akeţ. Wi bañowuŋ puum aşë jej pa apayan du meeţ di bko duuţ+. 38Jibi Luda dañoguŋ na Yope, baţaşar Yeŧu kë baŧiink kë Ŧimoŋ Piyeer awo da, aşë yil da biinţ batëb aji na baka baya baji na a abi hënkuŋ. 39Anaţa ţi dko mënţ aya na baka. Wi abanuŋ, badola kë apaya bko duuţ. Baaţ bayoţ bŧi banaţ ţi kadunul awooni abot ayuuj imişa yi Tabiŧa abiiŋ alët wi ahojuŋ na baka. 40Ŧimoŋ Piyeer ado kë bapënan bañaaŋ bŧi, aşë ŋup añehan Naşibaţi. Wi awugşiiŋ aŧaaŋ na puum aşë ji : « Tabiŧa naţiin. » Ahaabëş këş, kë wi awinuŋ Ŧimoŋ Piyeer, aşë naţa aţo. 41Ŧimoŋ Piyeer kë aşë wula kañen aţënka pnaţa, aşë du baaţ bayoţ, na banfiyaaruŋ bandukiiŋ adiiman baka kë awo najeb. 42Bañaaŋ bŧi ţi Yope baŧiink uko unţëpuŋ, kë baŧum bakak afiyaar Ajugun Yeŧu. 43Ŧimoŋ Piyeer afëţ du Yope ajon du uko ñiinţ aloŋ nalemp injan anwooŋ katim ki Ŧimoŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index