Search form

Ujuni 10

Pntaali pampënnuŋ ţi babuk Nowe

1Pntaali pi bi Şem, Ham na Yafet babuk Nowe babukuŋ wi uşubal uweek ubaaŋ pii pi.

Babuk Yafet

2Babuk Yafet biinţ bawo : Gomer, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Moşek na Tiraŧ. 3Kë babuk Gomer biinţ bawo : Aşkenaŧ, Rifat, Togarma. 4Kë biki Yawan bawo : Elişa, Tarşiş, Kitim na Dodanim. 5Du bukal di di bañaaŋ banwayşëruŋ afëţ añog idëk bawoonuŋ. Bukuŋ bawooŋ babuk Yafet, baji bawayşër kawo bandoli na pntaali pi baka na uŧaak wi baka na uţup wi baka.

Babuk Ham

6Babuk Ham biinţ bawo : Kuş, Mişrayim, Put na Kanaan. 7Kë biki Kuş bawo : Ŧeba, Hawila, Ŧabta, Raama, na Ŧabteka. Kë biki Rama bawo : Şeba na Dedan.

8Kuş akak abuk Nemrod ambiiŋ awo naşih naŧeek ţi mboş. 9Abi wo najan naweek ţi kadun ki Naşibaţi, ukaaŋ kë baji baji : « Awo ji Nemrod, najan naweek ţi kadun ki Naşibaţi. » 10Ŋbeeka ŋanwoonuŋ ŋweek ţi dko di aşihuŋ ŋawo Babel, Erek, Akad na Kalneh du uŧaak wi Şineyar+. 11Du uŧaak mënţ di di Nemrod apënnuŋ aya te Aşuur aşë niw Niniwe na Rehobot-Ir, na Kalah. 12Akak aniw Reŧen ţi pŧoof pi Niniwe na ubeeka uweek wi Kalah.

13Mişrayim awooŋ aşin bañaaŋ biki Lud, biki Anam, biki Lehab, biki Naftuh, 14na biki Patroŧ, na biki Kaŧluh na biki Kaftor [di *bafiliŧteŋ bapënnuŋ].

15Kanaan awooŋ aşin bañaaŋ biki Ŧidoŋ, anwooŋ abukul naŧeek. Abot awo aşin bahitit, 16na Bayebuŧit, Bahamorit, Bagirgaşit, 17Bahiwit, Barkit, Baŧinit, 18Barwadit, Baŧemarit, Bahamatit ; wi wi kntaali ki Kanaan kaşaaŋ awayşër. 19Uŧaak wi Kanaan upënna Ŧidoŋ, aya umbaŋ wi Gerar, te Gaŧa, abot ayeenk du Ŧodom na Gomora na Adma na Şeboyim te aban du Leşa.

20Bukuŋ bawooŋ babuk Ham, baji bawayşër kawo bandoli na pntaali pi baka na uŧaak wi baka na uţup wi baka.

Babuk Şem

21Şem ţmak Yafet akak abuk bapoţ biinţ. Ul awooŋ ateem babuk Eber na pntaali pi baka bŧi.

22Babuk Şem biinţ bawo : Elam, Aşur, Arpakşad, Lud, Aram. 23Biki Aram bawo : Uş, Hul, Geter na Maş. 24Arpakşad abuk Şelah, kë Şelah abuk Eber. 25Eber abuk bapoţ biinţ batëb : naŧeek awo katim ki Peleg+, ţiki ţi wal mënţ wi wi bañaaŋ bawayşëruŋ ţi mboş. Aţa'ul awo katim ki Yoktan.

26Yoktan abuk Almodad, Şelef, Haşarmawet, Yerah, 27na Hadoram, Uŧal, Dikla, 28na Obal, Abimayil, Şeba, 29Ofir, Hawila, na Yobab : bukuŋ mënţ bŧi bawo babuk Yoktan. 30Bafëţna ubeeka wi Meşa te adoo ban wi Şefar unwooŋ du inkuŋ inwooŋ du umayar unuur.

31Bukuŋ bawooŋ babuk Şem, baji bawayşër kawo bandoli na pntaali pi baka na uŧaak wi baka na uţup wi baka.

32Bukuŋ bawooŋ pntaali pi babuk Nowe, baji bawayşër kawo bandoli na pntaali pi baka na uŧaak wi baka.

Du bukal di di bañaaŋ bajunnuŋ pwayşër aniink mboş wi uşubal uweek uţëpuŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index