Search form

Ujuni 11

Katoh kaweek ki ŋşoobra ki Babel

1Bañaaŋ bŧi ţi mboş baţup uţup uloolan. 2Jibi bañaaŋ bakyaanţuŋ du umayar unuur, bawin dko dloŋ danwooŋ daanwo na inkuŋ du uŧaak wi Şineyar+ aya afëţ da. 3Wal mënţ kë başë ŧiinkar aji : « Nawulën ŋdo induba yi ŋkjuŋuŋ ţi bdoo. Kë bajej induba mënţ na bnag bloŋ aniwna+. » 4Bakak aji : « Nawulën ŋniw ubeeka na katoh kaweek ki ŋşoobra kankyaaŋ te du baţi! Hënk katimun kapënala, ŋkuţ ŋwo ŋënkwayşër kaniink mboş bŧi. »

5Kë *Yawe Nawat Kabuka aşë wala ţi mboş pten ubeeka na katoh kaweek ki ŋşoobra ki bañaaŋ bajën bawooŋ ţi pniw, 6aşë ji : « Nawin hënkuŋ! Bañaaŋ bŧi bawo baloolan, aţup uţup uloolan. Woli hënk di ulemp wi babaaŋ ajun jun uwooŋ, we ukluŋ kaneenan baka pdo uko wi baŋaluŋ? 7Ŋwala hënkuŋ ŋhoŧan uţup wi baka bawut kado kaŧiinkar. »

8Hënk di di Yawe Nawat Kabuka agaruŋ baka kë baya aniink mboş bŧi aţañan pniw ubeeka. 9Uko waŋ ukaaŋ kë badu da aji Babel+ ţiki dul di Yawe Nawat Kabuka ahoŧanaanuŋ uţup ţi mboş bŧi kë dul di di agarnuŋ bañaaŋ kë baniink mboş bŧi.

Pntaali pi Şem te du Abram

10Pntaali pi Şem pii pi :

Wi uşubal uweek uţëpuŋ ado ŋşubal ŋtëb, Şem aka ŋşubal iñeen-week aşë buk Arpakşad. 11Wi Arpakşad abukiiŋ, Şem akak aţo ŋşubal iñeen-week kañeen (500) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

12Wi Arpakşad akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ na ŋşubal kañeen (35) abuk Şelah. 13Wi Şelah abukiiŋ, Arpakşad akak aţo ŋşubal iñeen-week ŋbaakër na ŋşubal ŋwajanţ (403) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

14Wi Şelah akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ aşë buk Eber. 15Wi Eber abukiiŋ, Şelah akak aţo ŋşubal iñeen-week ŋbaakër na ŋşubal ŋwajanţ (403) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

16Wi Eber akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ na ŋşubal ŋbaakër (34) aşë buk Peleg. 17Wi Peleg abukiiŋ, Eber akak aţo ŋşubal iñeen-week ŋyaaş ŋbaakër na ŋşubal iñeen ŋwajanţ (430) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

18Wi Peleg akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ, aşë buk Rewu. 19Wi Rewu abukiiŋ, Peleg akak aţo ŋşubal iñeen-week ŋyaaş ŋtëb na ŋşubal kañeen-kaloŋ (209) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

20Wi Rewu akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ na ŋşubal ŋtëb aşë buk Ŧerug. 21Wi Ŧerug abukiiŋ, Rewu akak aţo ŋşubal iñeen-week ŋyaaş ŋtëb na ŋşubal paaj na uloŋ (207) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

22Wi Ŧerug akaaŋ ŋşubal iñeen ŋwajanţ aşë buk Nahor. 23Wi Nahor abukiiŋ, Ŧerug aţo ŋşubal iñeen-week ŋyaaş ŋtëb (200) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

24Wi Nahor akaaŋ ŋşubal iñeen ŋtëb na ŋşubal kañeen-kaloŋ aşë buk Terah. 25Wi Terah abukiiŋ, Nahor aţo ŋşubal iñeen-week na ŋşubal iñeen na kañeen-kaloŋ (119) abot abuk bapoţ biinţ na baaţ.

26Wi Terah akaaŋ ŋşubal iñeen paaj-na-uloŋ aşë buk Abram na Nahor na Haran.

Pntaali pi Terah

27Pntaali pi Terah pii pi :

Terah abuk Abram, Nahor na Haran. Kë Haran abuk Lot. 28Haran akeţ ţi kadun ki Terah aşin du uŧaak wi kabuka wi nul, du ubeeka wi Ur, wi bakaldeyeŋ. 29Abram na Nahor baniimi : Ahar Abram awo katim ki Ŧaaray ; kë ki ahar Nahor kawo Milka, ul na Yiŧka bawo babuk Haran. 30Kë Ŧaaray aşë wo aanhil pbuk : aanka napoţ.

31Terah ajej Abram abukul, na Lot ababul, abuk Haran, na Ŧaaray ahar Abram abukul. Ado baka kë bapën ţi Ur di bakaldeyeŋ pya uŧaak wi Kanaan. Kë wi babanuŋ ubeeka wi Haran aşë fëţ da. 32Ŋşubal ŋi Terah adoluŋ ţi mboş ŋawo iñeen-week ŋyaaş ŋtëb na ŋşubal kañeen (205), wi wi aşaaŋ akeţ du Haran.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index