Search form

Ujuni 13

Abram na Lot bawayşëri

1Kë Abram awoona Ejiptu na aharul na bka bi ŧul bŧi, agakandër na Lot kë baya Negeb. 2Wal mënţ Abram ayok maakan, aka ŋnŧaam, na itaka na uwuuru. 3Apënna Negeb aya, aya te aban du umbaŋ wi ubeeka wi Betel du dko di abiiŋ atan kaloona ki nul ţi pŧoof pi Betel na Ayi, 4du dko di abiiŋ aniw *bliit bi mngur. Kë dul di Abram adëmanaanuŋ *Yawe Nawat Kabuka.

5Lot angakandëruŋ na Abram akak aka itani yi ŋnkaneel, yi ŋpi, na yi ŋgit abot aka bañaaŋ baŧum. 6Uŧaak uunkëş bafëţ bukal batëb bŧi : bka bi baka baŧum maakan kë baanhil pwo ţi dko dloolan. 7Bañaaŋ biki Kanaan na baperiŧit bafëţ kak wal mënţ ţi dko mënţ. Kë bayafan biki Abram na biki Lot bakak ţi pŋom. 8Kë Abram aşë ji na Lot : « Tenan, nja ŋyiţi, dkooţu kooţ, mënŋal ŋţëpar abot awo mënŋal bayafan biki nja bado kaŋom! 9Tenan uŧaak wi bŧi! Joh ŋwayşër. Woli iya na kañen kamayu, kaya na kadeenu ; woli iya na kadeenu, kaya kamayu. »

10Lot aten bnuura aşë win uŧaak bŧi unkabuŋ bdëk bi Yordan di mboş manëkuŋ. Uwo ţi wal wi Naşibaţi awooŋ aandobi ŧok ŋbeeka ŋi Ŧodom na Gomora. Dko mënţ te du umbaŋ wi ubeeka wi Şowar dawo na itant ji uwoorta wi Nawat Kabuka du Eden, na uŧaak wi Ejiptu. 11Kë Lot adat uŧaak wi Yordaniya bŧi unwoyi umbaŋ wi umayar unuur aŧool pya da ; hënk di bawayşëruŋ. 12Abram aya afëţ du uŧaak wi Kanaan kë Lot afëţ añog ŋbeeka ŋi bdëk bi Yordan. Atan iloona yi nul kë iban te Ŧodom. 13Bañaaŋ biki ubeeka mënţ bawuţ maakan abot aji bado uko wi Nawat Kabuka awooŋ aanŋali.

14Wal wi Lot awayşëruŋ na Abram, Nawat Kabuka aji na Abram : « Iwin dko di inaţuŋ, hënkuŋ katan këş iten ifooyan. 15Uŧaak wi ikwinuŋ wuŋ bŧi dwulu wa, iwi na pntaali pankpënuŋ ţi iwi te mnţo. 16Ddo pa paŧum ji pyiw pi mboş: unuur wi bakhinanuŋ pfën pyiw panwooŋ ţi mboş unuur mënţ wi wi bakaaŋ ahinan pfën pntaali pi nu. 17Naţiin iñaay na uŧaak bŧi ţiki dluŋ kawulu wa. »

18Kë Abram ajej iloona yi nul, aya afëţ du mnko mnweek mi Mamre du Hebroŋ kë dul di adoluŋ bliit bi mngur pa Nawat Kabuka.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index