Search form

Ujuni 26

Iŧaak du Gerar

1Ubi ka wal mënţ ţi uŧaak wuŋ ubon uweek, umpaţuŋ na uŧeek umbiiŋ awo ţi wal wi Abraham, kë Iŧaak aşë ya du Abimelek naşih i bafiliŧteŋ du uŧaak wi Gerar. 2*Yawe Nawat Kabuka apën awinana ţi kadunul aşë ji na a : « Wutan kaya du uŧaak wi Ejiptu! Ţoon du uŧaak wi nji kaluŋ kayuuju. 3Ţoon ţi uŧaak wi, dwo na iwi kabot kawulu bnuura. Aa, dwulu mboş mi ŋŧaak ŋi bŧi iwi na pntaali pankpënnuŋ ţi iwi. [Hënk] ddo wal mënţ kahoŋ ki mbiiŋ ado Abraham şaaş. 4Ddo pntaali pankpënnuŋ ţi iwi paŧum ji ŋjah ŋi baţi kaşë kawul pa ŋŧaak ŋi bŧi. Dţëpna ţi pntaali pi nu kawul kntaali ki mboş bŧi bnuura. 5Ddo haŋ ţiki Abraham aŧiinkën abot ado uko wi njakuluŋ, aţaş pjukan pi naan na bgah bi naan. » 6Kë hënk di di Iŧaak aţooŋ du Gerar.

7Bañaaŋ biki dko mënţ bahepara jibi awoori na aharul, kë aşë ji na baka awo aţa'ul. Aţi pji na baka awo aharul, ţiki aşal aji Rebeka abi kaţu bafiŋa ţiki anuura maakan. 8Wi baţooŋ ajon ţi uŧaak, kë Abimelek naşih i bafiliŧteŋ aşë naţ unuur uloŋ ţi ujaneel wi nul aşë win Iŧaak na Rebeka aharul kë baknoha. 9Ado kë badu Iŧaak aşë ji na a : « Dwin kë Rebeka awo aharu, kë ibaa ji awo aţa'u? »

Iŧaak kë aŧeem aji : « Dşal aji uko wi nul uhil kaţu bafiŋën. »

10Kë Abimelek aşë kak aji na a : « Imeha uko wi idoluŋ un hënk i? Uduka ntiinku aloŋ ţi uŧaak wi apiinţ na aharu, ido wal mënţ ŋjuban pjuban pweek. » 11Abimelek ado wal mënţ kë baţup ţi uŧaak bŧi aji ankdoluŋ ñiinţ i këme aharul uko uwuţaan ado bafiŋa.

12Iŧaak ajaar ţi uŧaak wuŋ aşë kit uşubal mënţ, ŋyaaş iñeen week uko wi aŧepiiŋ. Nawat Kabuka awula bnuura, 13kë akak nayok, abot yoka yok pya ado wo nayok naweek maakan. 14Aka itani yi ŋnŧaam ŋmpoţi na yi ŋnŧaam ŋweek, abot aka balemp baŧum. Kë bafiliŧteŋ başë kak akuja.

15Bamoy mnliik mi balemp biki Abraham aşin babiiŋ ajip wi ahumuŋ najeb. 16Abimelek aji na Iŧaak : « Pënan ţi dko di nun ikak hënkuŋ ñaaŋ naweek pa pţo ţi na un. »

Mnliik mi umbaŋ wi Beerşeba

17Iŧaak apën da, aya du dko danwooŋ ţi uţeeh wi inkuŋ yi Gerar aţo da. 18Amoyëş mnliik mi Abraham aşin, mi bafiliŧteŋ babiiŋ amoy, wi akeţuŋ, abot aţu ma itim yi abiiŋ awul ma. 19Wi balempar Iŧaak bakjipuŋ du uţeeh wi inkuŋ du Gerar bawuj du ukumpëş wi meel mankţiiŋ. 20Kë bayafan biki Gerar başë neej pŋom na biki nul, baji meel muŋ manwo mi baka. Ukaaŋ kë Iŧaak awul ukumpëş mënţ katim ki Eŧeka+, ţiki baŋomna wa. 21Kë bakak ajip pliik ploŋ kë bakak aŋomna pa, aţu pa katim ki Ŧitna+. 22Apën da aya jipan pliik ploŋ kë başë wo baanŋomna pa, kë awul pa katim ki Rehobot+ aşë ji : « Nawat Kabuka ajeehanun bgah ŋhilna ŋyok ţi dko di. »

23Dul di apënuŋ aya Beerşeba. 24Kë Yawe Nawat Kabuka aşë pën awinana ţi uŧejan mënţ aji na a :

« Nji dwooŋ Naşibaţi i Abraham şaaş ajaaŋ adëman,

wutan kalënk, dwo na iwi.

Dwulu bnuura kabot kado pntaali pankpënnuŋ ţi iwi paŧum,

ţiki dleş Abraham nalempar naan. »

25Iŧaak aboman da *bliit bi mngur adëman da Naşibaţi adu'a Nawat Kabuka.

Atar da kaloona ki nul ; kë balemparul başë jip da pliik.

Bhoŋar na Abimelek

26Abimelek, na Ahuŧat aññoguluŋ, na Pikol naweek i bangoli biki nul, bapënna Gerar aya pwin Iŧaak. 27Iŧaak aji na baka : « we ukaaŋ kë nabi ţi nji? An nanşoornuŋ adoo dookën du uŧaak wi nan. »

28Kë baŧeem aji : « Ŋwin hënkuŋ bnuura kë *Yawe Nawat Kabuka awo na iwi, aşë ji ŋwo i kamehna un bŧi ŋhilna ŋdo bhoŋar na iwi. 29Mehniin kë iinkdolun nin buţaan bloŋ, jibi ŋbiiŋ awo ŋëndolu nin buţaan, bnuura ţañ bi bi ŋdoliiŋ abot awutu kë iya, kë ŋënooranu. Kë Nawat Kabuka aşë wulu bnuura hënkuŋ. » 30Iŧaak Ajuŋar baka bnuura kë bade abot adaan. 31Wi banaţiiŋ na nfa aşë do andoli kahoŋ. Kë Iŧaak aşë wut baka kë bayaa, aya na iţëb ijoob.

32Kë ţi unuur mënţ wi wi balemparul banwooŋ ţi pjip pliik ploŋ, babiiŋ ajaka kë bawuj du meel. 33Kë Iŧaak aşë ţu pliik mënţ katim ki Şiba+, dul di katim ki ubeeka wi Beerşeba+ kawoonuŋ te hënkuŋ.

Baaţ biki Eŧawu

34Wi Eŧawu akaaŋ ŋşubal iñeen ŋbaakër aniim baaţ bahitit batëb : Judiŧ abuk Beeri, na Baŧmat abuk Elon. 35Bukal batëb bŧi banooran Iŧaak na Rebeka.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index