Search form

Ujuni 28

1Kë Iŧaak adu Yakob añehandëra Naşibaţi aşë ji na a : « Kjej ñaaţ ţi babuk Kanaan. 2Naţiin iya uŧaak wi Padan-Aram du Betuwel aşin naan, yaan idat ñaaţ ţi babuk Laban naan ñiinţ. 3Dñehan *El Şaday, Naşibaţi Anhiniiŋ iko bŧi awulu bnuura, ado kabuk kajoobëţ na iwi ibuk kntaali kŧum. 4Awulu bnuura iwi na pntaali pankpënnuŋ ţi iwi, bnuura bi awuluŋ Abraham, ihilna ika uŧaak wi iwooŋ nţa hënk nayaanţ, wi Naşibaţi awuluŋ Abraham. » 5Iŧaak ado kë Yakob aya Padan-Aram du Laban abuk Betuwel naharameeŋ naweek Rebeka anin bi Yakob na Eŧawu.

6Eŧawu awin kë Iŧaak añehandër Yakob bnuura abot adola kë aya Padan-Aram pla ñaaţ, akak ame kë wi aşin akñehandëruluŋ bnuura aji na a awut kaniim baaţ biki Kanaan, 7kë Yakob aŧiink uko wi aşin na anin bajakuluŋ. 8Wal mënţ kë Eŧawu aşë yikrën kë Iŧaak aşin aaŋŋal baaţ biki Kanaan. 9Kë aşë naţa aya du Işmayel abuk Abraham, aniim Mahalaŧ abukul, aţa Nebayoŧ, ahoţëlëş ţi biki adooŋ abi niim.

Ŋţaafi ŋi Yakob

10Yakob apën ţi Beerşeba aŧool pya Haran. 11Aya aban ţi dko dloŋ aşë naţ da kafër ţiki unuur udo bi jot jot. Ajej plaak ploŋ apafna bkow aşë ŋoyënţ. 12Wi akŋoyënţuŋ aşë ţaafi awin uko ji ŋdiir kë ŋaŧëf ţi mboş te baţi, ŋwanjuŧ ŋi Naşibaţi kë ŋakpaya awala. 13Kë *Yawe Nawat Kabuka aşë pën awinana aji : « Nji dwooŋ Yawe Nawat Kabuka, Naşibaţi i Abraham ateemu na Iŧaak bajaaŋ badëman. Mboş mi ipiinţuŋ mi dwulu ma iwi na pntaali pankpënnuŋ ţi iwi. 14Pntaali mënţ paŧum ji pyiw pi mboş, paŧum kaniink dko bŧi ţi mboş, kntaali ki umundu bŧi kaţëpna ţi iwi na pntaali pi nu kayeenkna bnuura bi Naşibaţi. 15Tenan, dwo na iwi kayeŋu du dko bŧi di ikyaaŋ, dluŋ kakakanu kak ţi uŧaak wi. Mënkwutanu, ddo uko bŧi wi nhoŋiiŋ. »

16Yakob alënk aten aşë ji : « Na manjoonan Nawat Kabuka awo ţi dko di, kë nşë wo mëmmee. » 17Alënk aşë ji : « Dko di dayimani. Dawo dko di Naşibaţi, plëman pi baţi pa. » 18Anaţa na nfa kub ajej plaak pi apafnuŋ bkow aŧëf pa aşë tul ukëra ţi pa duuţ. 19Awul dko mënţ katim ki Betel+, katim ki ubeeka mënţ kabi wo Luŧ.

20Kë Yakob aşë mehna aji na Yawe Nawat Kabuka : « Woli iwo na nji amëbanaan bnuura ţi bayaaş bi nji kayaaŋ, awulën uko ude na uwohara, 21woli dkak najeb du uko paapa, iwi, Yawe Nawat Kabuka, ikwooŋ i nji kadooŋ kadëman. 22Kë plaak pi pakwooŋ katoh ki Naşibaţi, kë iko bŧi yi ikwulnuŋ ddo ya ifah iñeen kapënan kaloŋ kawulu. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index