Search form

Ujuni 34

Uko wi Dina

1Dina napoţ ñaaţ i Leya abiiŋ abukar Yakob apën pya kawin baaţ biki uŧaak wi bawooŋ. 2Kë Ŧikem, abuk Hamor nahitit naşih i uŧaak aşë wina. Amoba, aţupana. 3Kë uhaaş uşë wo ţi Dina poonu abuk Yakob kë aŋala ala'a baniw. 4Aya aji na Hamor aşin : « Yaan iñehandërën poonu uŋ nniima. »

5Baţup Yakob kë baţopan Dina abukul, kë jibi babukul biinţ bawooŋ du uţeeh na batani aanji nin uko uloŋ kë bado pënna uţeeh.

6Hamor, aşin Ŧikem, aya du uko Yakob kaya kaţiini na a. 7Uţënk wal mënţ kë babuk Yakob biinţ bakamşii, bame uko unţëpuŋ. Uko mënţ ude baka, kë badeebaţ maakan ţiki Ŧikem ado Iŧrayel uko unwuţuŋ maakan wi apiinţuŋ na abuk Yakob. Ñaaŋ aanwo kado haŋ. 8Kë Hamor aşë ji na baka : « Ŧikem abuk naan aŋal poonu abukan na manjoonan. Nawulana a aniim. 9Nawulan ŋŧiinkar ŋbot ŋmëbandër : nawulun babukan baaţ ŋniim, un kak ŋwulan biki nun naniim. 10Naţoon ţi na un, uŧaak wi uwo wi nan, nafëţ na un nado kapoş jibi naŋali. »

11Wal mënţ Ŧikem aji na aşin poonu na baweekul : « Nawutan nwinana bnuura ţi kadunan, dwulan uko bŧi wi nakheparaanuŋ. 12Ddo uko bŧi wi naŋaluŋ, uko uloolan ţañ wi wi nŋaluŋ, nawulaan abukan nniim. »

13Babuk Yakob baŧeem Ŧikem na aşin, bado mntit na baka ţiki aţopan abuk aşin baka. 14Baji na baka : « Ŋënhilan kawul abuk aşinun ñiinţ anwooŋ aanwala kaŧëmp aniim. Uko mënţ uwo mnkow pa un. 15Ŋdinanan uko wi naheparuŋ woli nado uko wi : nakakan ji un, nawalan biinţ biki nan kaŧëmp bŧi. 16Wal mënţ ŋwulan babukun baaţ, kabot kajej babukan baaţ, ŋţo na an kak, ŋwo pntaali ploolan. 17Aşë wo woli naandi pŧiinkun, ŋjej abuk aşinun kaya na bgahun. » 18Uţup wi baka ulil bi Hamor na Ŧikem abukul. 19Ŧikem awooŋ anwinaniiŋ bnuura ţi katoh ki aşin bŧi, aanwo na ŋşal ŋtëb ţi uko wi bajakuluŋ, ţiki aŋal poonu abuk Yakob maakan.

20Hamor na Ŧikem abukul baya du uneej ubeeka aţiini na biinţ biki wa aji : 21« Bañaaŋ biki bawo na uşal unuura : Baţoon ţi uŧaak wi na nja, udëmi, bado kapoş jibi baŋali ŋdo kaniim baaţ biki baka, bado kaniim biki nja. 22Kë uko uloolan ukţuuŋ badi pţo na nja bŧi, ŋwo pntaali ploolan. Uko mënţ wii wi : biinţ biki nja bŧi bawo kawala kaŧëmp jibi bukal bawaliiŋ ka. 23Itani yi baka, bka bi baka na ŋnŧaam ŋi baka bŧi iinkkak wal mënţ yi nja i? Nawulan ŋdinan baka uko wi bajakuŋ, başë baduka na nja. » 24Baweek biki ubeeka baŧiink uko wi Hamor na Ŧikem abukul bajakuŋ. Kë biinţ biki ubeeka bŧi baya wala kaŧëmp.

Plukan pi Ŧimeoŋ na Lewi

25Unuur uwajanţën wi ŋleef ŋakdeeŋ banwaliiŋ kaŧëmp kë banoori, kë bi Ŧimeoŋ na Lewi, babuk Yakob biinţ, baweek Dina, başë naţa ajej ikej yi baka apoş aneej ţi ubeeka kë nin ñaaŋ aankit baka, adëpa ţi biinţ bŧi afiŋ. 26Bafiŋ kak bi Hamor na Ŧikem abukul ajej Dina apënan ţi katoh ki Ŧikem aşë ya.

27Babuk Yakob babi abaañëş banklaaŋ pkeţ, ajej iko bŧi inwooŋ ţi ubeeka, ţiki bakowandën aţa baka. 28Bajej ŋpi na ŋnkaneel na ŋgit na ŋbuuru ŋi baka na iko inwooŋ du ubeeka na ŋţeeh. 29Bajej bka bi baka bŧi, babuk baka na bahar baka, na iko bŧi yi bakaaŋ ţi itoh yi baka.

30Yakob aji na bi Ŧimeoŋ na Lewi : « Naţijaraan bţup. Naţu kë nkak ñaaŋ nawuţaan maakan ţi këş ki bañaaŋ biki uŧaak wi bakanaan na wi baperiŧit. Woli baŧiinkar abi agutan na nja bafiŋën na biki katoh naan bŧi ţiki baŧum apel nja maakan. »

31Kë başë ŧeema aji : « Ŋwo kawut bado aţa'un ji awo naţuunk i? »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index