Search form

Ujuni 35

Yakob du Betel

1Naşibaţi aji na Yakob : « Naţiin iya Betel iya iţo da. Yaan ido da *bliit bi mngur pa nji Naşibaţi, nji mpënuŋ awinana ţi kadunu wi ikţiiŋ Eŧawu abuk şaaş. »

2Yakob aji na bañaaŋ biki katohul na bangakandëruŋ na a bŧi aji : « Napënaan itu yi najaaŋ nadëman ţi pŧoofan, nadolan bañow nakakna najinţ ţi këş ki Naşibaţi. Naţëlşan kak imişa. 3Najoh ŋya Betel ddo da bliit pa Naşibaţi anŧiinknuŋ wi nwooŋ ţi mnţëg, anţënknuŋ ţi bayaaş bi ndoluŋ. » 4Bapënan itu yi bawoonaanuŋ na irinku yi baţuuŋ ţi ibaţ+ awul Yakob kë amoy ţi bko bweek banwooŋ ţi kañog Ŧikem. 5Wal mënţ kë başë naţa aŧool pya. Naşibaţi aţu palënk ţi ŋbeeka ŋanfooyuŋ dko di babiiŋ awo, kë bañaaŋ banwooŋ da baandookar na baka.

6Yakob na bañaaŋ biki awoonaanuŋ bŧi baban du Luŧ du uŧaak wi Kana. Dko mënţ dawooŋ Betel. 7Aboman da bliit bi mngur aşë du dko mënţ El Betel+, ţiki dul di di Naşibaţi apënuŋ awinana ţi kadunul wi akţiiŋ abuk aşin.

8Wi bawooŋ da kë Debora, ñaaţ ambiiŋ ayewi Rebeka aşë keţ, kë bamoya du Betel du pţeef bi bko bweek banwooŋ da. Uko waŋ ukaaŋ kë Yakob adu bko mënţ aji bko bweek bi ŋwooni.

9Naşibaţi akak apën awinana ţi kadun ki Yakob wi apënnuŋ Padan-Aram, awula bnuura. 10Aji na a : « Katimu kawo Yakob, kë başë wo baankak ado kadu'u Yakob ; katimu kawo Iŧrayel+. » Kë hënk di aţu'u luŋ katim ki Iŧrayel.

11Naşibaţi akak aji na a : « Nji dwooŋ *El Şaday, Naşibaţi Anhiniiŋ iko bŧi. Kabuk kajoobëţ na iwi ibot ibuk iŧuman. Pntaali pankpënuŋ ţi iwi pawo uŧaak, pado wo ŋŧaak ŋŧum ; başih babot bapënna ţi iwi. 12Uŧaak wi nwuluŋ Abraham na Iŧaak dwulu wa, kabot kawul pntaali pankmbiiŋ ţi kafeţu apënna ţi iwi uŧaak wi. » 13Kë Naşibaţi aşë pën ţi kadunul aya.

14Yakob ajej plaak aŧëf ţi dko di Naşibaţi abiiŋ aţiiniyaan na a, ajatan ţi pa abot atul ukëra ţi pa. 15Adu dko di Naşibaţi abiiŋ aţiini na a aji Betel+.

Kabuka ki Benyamin na pkeţ pi Rakel

16Yakob na bañaaŋ biki nul bapën du Betel aya. Baankak alow Efrata, kë Rakel aşë buk. Kabuk kanoorana maakan. 17Wal wi akhajuŋ na pdo na kabuk kë ñaaţ ankbuk bukanuluŋ aşë ji na a : « Wutan kalënk, ikak abuk napoţ ñiinţ. » 18Anoor maakan ado ñogan pkeţ, kë wi abanuŋ ţi pjëmşa aşë wul napoţ katim ki Ben-Oni+, kë Yakob aşë wula katim ki Benyamin+. 19Rakel akeţi, kë bamoya du bgah bi Efrata, dko mënţ dawooŋ Betleyem. 20Yakob aŧëf plaak ţi bhër bi nul. Plaak pi bhër bi Rakel mënţ pawooŋ da hënk te nţa ayuuj dko di amoynaaniiŋ.

Pjuban pi Ruben

21Yakob i bakakuŋ ado Iŧrayel anaţa na bañaaŋ biki nul aya aţëp Migdal-Eder aşë tar kaloona ki nul. 22Wi bawooŋ ţi uŧaak wuŋ kë Ruben aşë ya apiinţ na Bila, ñaaţ i aşin awoonaanuŋ, kë baţup aşin uko mënţ.

Babuk Yakob

Babuk Yakob biinţ bawo iñeen na batëb. 23Biinţ biki abukuŋ na Leya bawo : Ruben bajeenul, Ŧimeyoŋ, Lewi, Yuda, Iŧaakar, na Ŧabulon. 24Kë biki abukuŋ na Rakel bawo : Yoŧef na Benyamin. 25Kë biki Bila nalemp i Rakel bawo : Dan na Neftali. Kë biki Ŧilpa nalemp i Leya bawo : Gad na Aŧer. 26Bapoţ bukuŋ biki Yakob abukuŋ wi awooŋ du Padan-Aram.

Pkeţ pi Iŧaak

27Yakob aban du uko aşin du Mamre du Kiriyat-Arba, dul dawooŋ Hebroŋ. Dul di Abraham na Iŧaak babiiŋ afëţ. 28Iŧaak aka ŋşubal iñeen-week na iñeen bakreŋ (180), 29aşë noorfën aya du bajugul. Wi akkeţuŋ, aţafi, kë ŋnuur ŋi nul ŋabot aŧum. Eŧawu na Yakob babukul kë bamoya.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index