Search form

Yowan 2

Bniim du Kana

1Unuur uwajanţën bniim bloŋ bawo du ubeeka wi Kana du *Galilay, kë anin Yeŧu awo da. 2Yeŧu kak awo ţi biki baduuŋ babi bniim, ul na baţaşarul. 3Poot pabaa, kë anin Yeŧu aşë bi aji na a : « Baankak aka poot. »

4Kë aşë ji na a : « Abuk ñaaţ, we ukaaŋ kë ikţupën uko waŋ? Unuur wi naan uundobi ban. »

5Kë anin aşë ji na balemp : « Uko wi akjakaranaŋ, nadolan wa. »

6Kdunk paaj ki mnlaak kawo da ki bayuday bajaaŋ baţuuna meel mi bajaaŋ badolna bañow. Pdunk paji pado uko ji ŋlitru iñeen-week. 7Kë Yeŧu aji na balemp : « Naŧumaan idunk yi na meel. » Kë baŧuman ya.

8Wi babaaŋ kë aşë ji na baka : « Naliikan hënkuŋ nañooţ najañan iko. » Kë baliik añooţ.

9Ankjañanuŋ añemi, kë uşë wo ubiñu. Aamme dko di uwoonuŋ, kë balemp başë me, bukal banliikuŋ meel. Adu naniim, 10aji na a : « Ñaaŋ aji dun kawul poot panlilnuŋ, wal wi bañaaŋ bakujuŋ, kë baa pënan panwooŋ paanlil maakan. Iwi, kë işë hank plil te hënkuŋ! »

11Uko waŋ uwooŋ ujuni wi iko iñoŋarënaan yi Yeŧu ajaaŋ ado bañaaŋ bahilna bame uko wi awooŋ. Ado wa du Kana di Galilay, adiiman mndëm mi nul kë baţaşarul bafiyaara.

12Wi abaaŋ, aşë ya ubeeka wi Kapernawum, ul, na anin na babuk aşin na baţaşarul, ado da ŋnuur ŋntiinku.

Yeŧu na bawaap du Katoh Kaweek ki Naşibaţi

(Maci 21.12-13; Markuŧ 11.15-17; Luk 19.45-46)

13*Ufeŧtu wi Mbuur wi bayuday uñogi, kë Yeŧu aşë ya Yeruŧalem. 14Aţënk du *Katoh Kaweek ki Naşibaţi bawaap ŋgit na ŋkaneel na ŋbalab ; batorkaar itaka bakak aţoo da. 15Ajej wal mënţ ital aboman btinŧël aşë dook baka bŧi ţi Katoh ki Naşibaţi bukal na ŋkaneel na ŋgit ; afël itaka yi batorkaar abot awat ŋmeeşa ŋi baka. 16Aji na bawaap ŋbalab : « Napënaan ŋko ŋi ţi. Nawutan kakakan katoh ki Paapa dko dwaapi. » 17Baţaşarul baleş wal mënţ uko umpiiŧaniiŋ ţi Ulibra wi Naşibaţi : Uŋal uweek wi nkaaŋ pa Katohu ukfiŋnuŋ.+

18Wal mënţ, kë baweek biki bayuday başë ji na a : « Dolan uko uloŋ unkyuujuŋ kë ihilan kado kado uko wi ikdoluŋ hënk. »

19Kë Yeŧu aŧeem baka aji : « Nafomle Katoh ki Naşibaţi ki, kanaţan ka ţi ŋnuur ŋwajanţ. »

20Kë başë ji na a : « Bado ŋşubal iñeen ŋbaakër na ŋşubal paaj pa pniw katoh ki mënţ, kë iwi işë ji iniw ka ţi ŋnuur ŋwajanţ? » 21Kë Yeŧu wal mënţ aşë ţiiniyaan ţiiniyaan uleeful. 22Kë hënk, wi abiiŋ anaţa ţi pkeţ, baţaşarul baleş kë abi ji haŋ, aşë fiyaar uko umpiiŧuŋ ţi Ulibra wi Naşibaţi na uţup wi Yeŧu abiiŋ aţup.

23Jibi Yeŧu awooŋ du Yeruŧalem ţi wal wi Ufeŧtu wi Mbuur, bañaaŋ baŧum bafiyaara wi bawinuŋ iko iñoŋarënaan yi akdoluŋ. 24Kë ul aşë wo aanfiyaar baka, ţiki ame bañaaŋ bŧi, 25abot awo aannuma ñaaŋ aţupa jibi ñaaŋ awoori ţiki ul ţi bkowul ame uko unwooŋ ţi uhaaş wi ñaaŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index