Search form

Yowan 20

Bhër bawo bjinţ

(Maci 28.1-8; Markuŧ 16.1-8; Luk 24.1-12)

1Ţi unuur unţaşuŋ *unuur wi pnoorfën+, bdëm bahumi kë Mariya i ubeeka wi Magdala aşë ya du dko di bhër. Aţënk kë plaak pweek maakan pandëŧnuŋ plëman pi bhër kë papëni. 2Aţi wal mënţ aya du bi Ŧimoŋ Piyeer na naţaşar Yeŧu undu, i Yeŧu amaganuŋ, aşë ji na baka : « Bapënan Ajugun du bhër, kë ŋëmme dko di baţu'u li. »

3Kë Piyeer apën na naţaşar Yeŧu undu, kë bakya du dko di bhër. 4Baţi bŧi batëb ; kë naţaşarul undu aşë ŧar apel Piyeer, ajota kadun, abana uŧeek du bhër. 5Ajuunknaa awin ilaañ yi babiiŋ aŧaayna puum, aşë wo aanneeji. 6Wal mënţ, kë Ŧimoŋ Piyeer aşë ban ; aneej du bhër, aten ilaañ. 7Akak aten blaañ bambooţanaanuŋ bkow kë babëkan bnuura awo mpaţ. 8Wi wi naţaşarul undu ambanuŋ uŧeek abaaŋ aneej. Awin akuţ afiyaar. 9Na manjoonan te wal mënţ baando bi me kë jibi bapiiŧuŋ ţi Ulibra wi Naşibaţi, Yeŧu awo i kanaţa ţi pkeţ. 10Baţaşarul bakak wal mënţ du katoh ki baka.

Pwinana pi Yeŧu ţi kadun ki Mariya i Magdala

11Mariya anaţ du kañog bhër du bdig, awooni. Wi akwooniiŋ, aşë juţ aten du bhër meeţ. 12Awin ŋwanjuŧ ŋtëb ŋanwohi imişa ifaaŧal kë ŋaţo ţi dko di puum pi Yeŧu pabiiŋ abëkan, uloŋ du bkow, uloŋ du ihoţ. 13Ŋwanjuŧ ŋuŋ ŋaji na a : « Abuk ñaaţ, we wi ikwooniiŋ ba? »

Kë aji na ŋa : « Dwooni ţiki bapënan Ajug naan, kë mëmme dko di baţu'u li. »

14Wi ajakuŋ haŋ aşë kok, awin Yeŧu kë anaţi, kë aşë wo aamme kë ul a. 15Kë Yeŧu aşë ji na a : « Abuk ñaaţ, we wi ikwooniiŋ ba? In i iklaaŋ ba? »

Mariya aji me nalemp i uwoorta a, aşë ji na a : « Naweek, woli iwi iyaaŋ na a, kţupën dko di iţu'uli, dya kajeja. »

16Kë aji na a : « Mariya! »

Kë aşë kok aji na a ţi uţup uhebërë: « Rabuni! » uwooŋ najukan.

17Kë aji na a : « Kmëbanaan, mëndo bi paya du Paapa. Yaan iwin bayiţ naan iji na baka dpaya du Paapa, anwooŋ kak Aşin baka, du Naşibaţi, anwooŋ kak Naşibaţi i baka. »

18Kë Mariya i ubeeka wi Magdala aşë ya aji na baţaşar Yeŧu : « Dwin Ajugun. » Kë hënk di di akakalëşuŋ baka uko wi ajakuluŋ.

Yeŧu apën awinana ţi kadun ki baţaşarul

19Ţi utaakal wi unuur unţaşuŋ unuur wi pnoorfën baţaşar Yeŧu bayit du katoh kaloŋ anigan ilëman bŧi ţiki baţi baweek biki bayuday, kë Yeŧu aşë bi anaţ ţi pŧoof pi baka aji : « Bnuura bawo na an! » 20Wi ajakuŋ haŋ, aşë diiman baka iñen na kanŧaagan. Baţaşarul balilan maakan wi bawinuŋ Ajugun. 21Akak aji na baka : « Bnuura bawo na an. Jibi Paapa ayilnuŋ, hënk di di nkaaŋ ayilan. » 22Wi ajakuŋ haŋ, aşë fuuţ ţi baka aji : « Nayeenkan Uhaaş wi Naşibaţi. 23Bañaaŋ biki nakmiiruŋ ipekadu, Naşibaţi amiir baka ya ; kë biki nawooŋ naankmiir ya, Naşibaţi aankmiir baka ya. »

24Kë Tooma, aloŋ ţi baţaşar Yeŧu iñeen na batëb i bajaaŋ bado kbet aşë wo aanwo da wi Yeŧu abiiŋ du baka. 25Kë baţaşar Yeŧu bandukiiŋ başë bi aji na a : « Ŋwin Ajugun! »

Kë aşë ji na baka : « Woli mënwin ţi iñen yi nul dko di bapaŋuŋ ireegu, kë woli mënţu pkoñ pi naan ţi da, woli mënţu kañen ţi kanŧaagan ki nul, nin mënkfiyaar. »

26Wi kanëm kaţëpuŋ, baţaşar Yeŧu bakak ayitiir du meeţ, kë Tooma awo na baka. Ilëman iniigani kë Yeŧu aşë pën, abi anaţ ţi pŧoof pi baka aşë ji : « Bnuura bawo na an. »

27Wi wi aşaaŋ aji na Tooma : « Iñen yi naan yii yi, ţuun pkoñ ţi ; ţuun kañen ţi kanŧaagan ki naan. Wutan katam bkow, fiyaarën. »

28Kë aşë ji : « Ajugun, Naşibaţi i naan! »

29Kë aji na a : « Iwinën ukaaŋ kë ifiyaari. Banwooŋ baanwin aşë fiyaar banuurandëni. »

30Yeŧu akak ado ţi kadun ki baţaşarul iko iñoŋarënaan iŧum inwooŋ iimpiiŧana ţi ulibra wi. 31Iko impiiŧaniiŋ ţi, ipiiŧana piiŧana, nahilna nafiyaar kë Yeŧu awooŋ *Kriŧtu, Abuk Naşibaţi, nakuţ nahilna naka ubida ţi a woli nafiyaari.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index