Search form

Yowan 21

Pwinana pi Yeŧu du bdëk bi Tiberiyad

1Wi uko waŋ uţëpuŋ, Yeŧu akak apën awinana ţi kadun ki baţaşarul du kabaŋ ki bdëk bi Tiberiyad. Hënk di di apënuŋ awinana ţi kadun ki baka.

2Ŧimoŋ Piyeer, na Tooma i bajaaŋ bado kbet na Natanayel anwooŋ i ubeeka wi Kana du Galilay na babuk Ŧebede na baţaşar Yeŧu baloŋ batëb bawooŋ da. 3Kë Ŧimoŋ Piyeer aşë ji na baka : « Dya bŧuh. »

Kë baji na a : « Ŋbi na iwi. » Bapën, apaya ţi bţeem, kë uŧejan mënţ baammob nin uţëb.

4Wi nfa mambanuŋ, Yeŧu anaţ du kabaŋ ki bdëk ; kë baţaşarul baamme kë ul a. 5Kë aşë ji na baka : « Babuk naan, namob ŋţëb i? »

Kë baŧeema aji : « A-a. »

6Kë aşë ji na baka : « Nafëlan bridiya ţi kañenan kadeenu, namob. » Bafël bridiya aşë wo baankak ahinan ba ppul ţiki baŧum ŋţëb. 7Kë naţaşar Yeŧu i amaganuŋ aşë ji na Piyeer : « Ajugun a! » Wi Ŧimoŋ Piyeer aŧiinkuŋ uko waŋ aşë woh imişa yi nul ţiki aanwoharaa, aşë ŧëfa du meel. 8Baţaşarul bandukiiŋ ţi bţeem bapul bridiya apënan, baanlow pkay, bawo uko ji ŋmetër iñeen-week di pa.

9Wi bawaliiŋ du pkay, bawin bdoo kë baŧehan da, kë ŋţëb ŋapaf ţi ba duuţ. Kapoom kabëkan da. 10Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Naţijan ŋţëb ŋi nabaaŋ amob mob ŋuŋ. » 11Wal mënţ kë Ŧimoŋ Piyeer aşë paya ţi bţeem kë bapul bridiya moŋ pkay. Baŧum ŋţëb ŋweek : ŋawo iñeen week na iñeen kañeen na ŋwajanţ (153), kë bridiya başë wo baammara mar. 12Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Nabiin nade. » Nin aloŋ ţi baţaşarul aaññoom kahepara ñaaŋ i awo'i. Bame kë Ajugun a. 13Wal mënţ abi, ajej kapoom awul baka, aţu na ŋţëb. 14Waŋ uwooŋ uyaaş uwajanţën wi Yeŧu apënuŋ awinana ţi kadun ki baţaşarul wi anaţiiŋ ţi pkeţ.

Yeŧu na Ŧimoŋ Piyeer

15Wi badeeŋ aba, kë Yeŧu aşë ji na Ŧimoŋ Piyeer : « Ŧimoŋ abuk Yowan, iŋalën apel biki i? »

Kë aŧeema aji : « Ajugun, aa, ime kë dŋalu. »

Kë aji na a : « Doon kayeŋ batani bi naan. »

16Akak ahepara uyaaş utëbanţën aji na a : « Ŧimoŋ abuk Yowan, iŋalën i? »

Kë aŧeem aji : « Ajugun, aa, ime kë dŋalu. »

Kë aji na a : « Doon kayafan batani bi naan. »

17Akak ahepara uyaaş uwajanţën aji na a : « Ŧimoŋ abuk Yowan, iŋalën i? »

Piyeer ajooţan wal mënţ ţi uko wi akheparuŋ uyaaş uwajanţën me aŋalaara aşë ji na a : « Ajugun, ime iko bŧi, ime bnuura kë dŋalu. »

Kë aji na a : « Doon kayeŋ batani bi naan. 18Na manjoonan dţupu : wi ihojuŋ, iji ktan katëlu bdidi'u, kaya dko di iŋaluŋ. Kë wi ikluŋ kaţaf, iluŋ kadeeŋ iñen, aloŋ atanu katël, añooţu dko di iwooŋ iinŋali. »

19Aţup ţup haŋ pkeţ pi Piyeer akluŋ kakeţ kadëmanaan Naşibaţi. Wi ajakuŋ haŋ aşë ji na a : « Ţaşaan. »

20Piyeer akok aşë win naţaşar Yeŧu i amaganuŋ kë akţaş baka ; ul awooŋ ambiiŋ ajuţ ţi bjënŧ bi Yeŧu wi bakdeeŋ ahepara ankwaapuluŋ. 21Piyeer awina aşë ji na Yeŧu : « Ajugun, kë i? »

22Kë aŧeema : « Woli dŋal aţo te ubi'ën, utenu i? Iwi, ţaşaan. » 23Banfiyaaruŋ Yeŧu banaţa wal mënţ aţup aji baji naţaşarul mënţ aankkeţ. Kë Yeŧu aşë wo aanji aankkeţ, aji : « Woli dŋal aţo te ubi'ën, utenu i? »

24Naţaşarul mënţ ţi uleeful amaaruŋ iko mënţ bŧi akuţ apiiŧ ya, kë ŋbot ame kë uko wi aţupuŋ ujoonani. 25Uka iko iloŋ iŧum kak yi Yeŧu adoluŋ. Woli ñaaŋ aŋal ppiiŧ ya bŧi, dşal aji umundu bŧi uunkkëş pţuuna ŋlibra ŋankpiiŧuŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index