Search form

Luk 20

Bayuday bahepar Yeŧu ñaaŋ anţu'uluŋ pdo iko yi akdoluŋ

(Maci 21.23-27; Markuŧ 11.27-33)

1Yeŧu awo unuur uloŋ ţi pjukan du *Katoh Kaweek ki Naşibaţi abot aţup *Uţup Ulil Unuura, kë *baţeŋan baweek na *bajukan Bgah başë wuj na bantohi 2ahepara aji : « Ţupun, mnhina mnhoŋ mi mi ikdolnuŋ iko yi ba? In ajakiiŋ kë ihilan kado ya? » 3Kë aşë ŧeem baka aji : « Nji kak dŋal kaheparan uko uloŋ. Naţupaan, 4in ayiluŋ *Yowan pbatŧaar ba? Naşibaţi a këme bañaaŋ baka? » 5Kë başë wo ţi plaţar ţi pŧoof pi baka aji : « Woli ŋŧeem aji Naşibaţi ayiluluŋ, aheparun kaji, we ukaaŋ kë ŋënfiyaara? 6Kë woli ŋji bañaaŋ bayiluluŋ, bañaaŋ bŧi batapun mnlaak, ţiki bafiyaar aji awo *Naţupar Naşibaţi. »

7Baŧeem aji baamme anyiluluŋ. 8Yeŧu kë aşë ji na baka : « Nji kak, mënkţupan na mnhina mnhoŋ mi nji kadolnuŋ iko yi. »

Uhoñ wi balemp biki Uwoorta

(Maci 21.33-46; Markuŧ 12.1-12)

9Wi wi Yeŧu aşaaŋ ahoñ na bañaaŋ aji : « Ñiinţ aloŋ abi ŧepi uwoorta wi mnko manjaaŋ mandolna ubiñu, aşë wul wa bañaaŋ baloŋ pa badoki bapooñle bawula kafah ki nul, aşë ya bayaaş bi awo i kaya kajon. 10Wal wi umar ubanuŋ, kë aşë yil nalemparul aloŋ du baka pa bawula kafah ki nul ; kë başë koba, adook kë akak iñen ijinţ. 11Kë ñiinţ ajug uţeeh akak ayil nalemparul aloŋ ; kë bakak akob uŋ mënţan, akowandëna, aşë dooka kë akak iñen ijinţ. 12Kë akak ayil nawajanţën ; kë bakoba añaakan afëla bdig.

13« Kë ajug uţeeh aşë ji wal mënţ: “Dbaa do do hum ba? Dyil da abuk naan i nŋaluŋ maakan, ulome ul, baya kakali'a.” 14Wi bañaaŋ biki awuluŋ uwoorta bawinuŋ abuk ñiinţ uŋ aşë şal aji : “I akdukiiŋ na iko yi aşin ; nawulan ŋfiŋa, ŋyeenkna phiij.” 15Kë hënk di bamobuluŋ apul pulan apënan du uwoorta aşë fiŋa. We wi ajug uţeeh akeeri bi kado bañaaŋ mënţ? 16Aluŋ kabi kafiŋ baka kawul uwoorta bañaaŋ baloŋ. »

Wi bañaaŋ baŧiinkuŋ uko waŋ aşë ji : « Naşibaţi aankdinan nin uko waŋ uwo! » 17Wi wi Yeŧu aşaaŋ ajaban baka këş aşë ji na baka : « Natenan uko wi bapiiŧuŋ ţi Ulibra wi Naşibaţi :

“Pnduba pi baniw bapokuŋ,

pakakuŋ amëban katoh.”+

We wi uko umpiiŧuŋ wi ukdiimanuŋ: 18ñaaŋ ankjotuŋ ţi pnduba mënţ akita, kë ñaaŋ i pakjotnuŋ, panantëla. »

19*Bajukan Bgah na *baţeŋan baweek bayikrën wal mënţ, na manjoonan kë bukal bakaaŋ kë ahoñ haŋ. Bala wal mënţ pmoba, aşë ţi bañaaŋ.

Pluk Ŧeŧar daaşa

(Maci 22.15-22; Markuŧ 12.13-17)

20*Bajukan Bgah na *baţeŋan baweek bamena wal mënţ aşë yil bañaaŋ baloŋ bandaaruŋ aji bawo baŧool bado katen me Yeŧu ajub ţi uţup uloŋ, kahilna kamoba, kañooţ du pşih pi nanŧuŋa naromeŋ. 21Wi wi başaaŋ aji na a : « Najukan, ŋme kë iji kţup kabot kajukan bnuura, abot awo iinji kpaţşër, na manjoonan, bgah bi Naşibaţi bi bi ijaaŋ kjukan. 22Ŋwo i kaluk Ŧeŧar+ naşih najeenkal daaşa, këme ŋënwo kaluka da? » 23Kë Yeŧu ammeeŋ ŋşal ŋi kalagare ŋi baka aşë ji : 24« Nadiimanaan pataka. Kaara di in na katim ki in iwooŋ ţi pa? » Kë baŧeem aji : «*Ŧeŧar a. » 25Kë aşë ji na baka wal mënţ: « Nakeerin nakakan Ŧeŧar uko unwooŋ wi Ŧeŧar, naşë nakakan Naşibaţi uko unwooŋ wi Naşibaţi. »

26Kë baanhinan amob Yeŧu ţi ŋţup ŋi aţupuŋ ţi kadun ki bañaaŋ, bañoŋar jibi aŧeemuŋ, aşë yomp.

Pnaţa ţi pkeţ

(Maci 22.23-33; Markuŧ 12.18-27)

27*Baŧaduk baloŋ babi añog ţi Yeŧu, bukal bajaaŋ baji pnaţa ţi pkeţ paanwoo, bahepara aji : 28« Najukan, *Moyiŧ apiiŧ pa un aji : “Woli ñaaŋ aka abuk aşin anniimuŋ aşë keţ bë aanduk napoţ, ayeenkan ahar abuk aşin mënţ ahilna abukara bapoţ.” 29Ubi ka biinţ paaj na aloŋ banţaaruŋ. Naŧeek aniim ñaaţ aşë waaŋa bë aambuki. 30Natëbanţën kë ayeenk ñaaţ akeţ kak bë aambuki, 31nawajanţën kak kë ayeenk ñaaţ akak akeţ bë aambuki. Kë biinţ paaj na aloŋ bukuŋ bŧi bado haŋ, akeţ bë baanduk napoţ. 32Kë ñaaţ akak abaañşaan aneem. 33Kë hënkuŋ woli bañaaŋ baluŋ anaţa ţi pkeţ, in akwooŋ ayin ñaaţ mënţ, wi bukal paaj na aloŋ bŧi baniimuluŋ? »

34Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Biinţ na baaţ biki umundu wi baji baniimar ; 35kë biki Naşibaţi akluŋ kaji kë baŧaaŋ na pnaţa ţi pkeţ kabot kawo ţi ubida unkmbiiŋ, baankak aluŋ kado kaniimar wal mënţ. 36Hënk di di bawooŋ kak baankak akeţ, banaam na ŋwanjuŧ abot awo babuk Naşibaţi, wi banaţiiŋ ţi pkeţ. 37Kë Moyiŧ aţup bnuura aji bañaaŋ baluŋ kanaţa ţi pkeţ. Ţi dko di Ulibra wi Naşibaţi dankţiiniyaanuŋ uko wi bgof bankyikuŋ, adu Ajugun aji, “Naşibaţi i *Abraham, i *Iŧaak, na i Yakob.” » 38Yeŧu akak aji « Naşibaţi awo i bañaaŋ bajeb, aanwo i bankeţuŋ, ţiki biinţ bawajanţ bukuŋ bŧi bawo bajeb pa ul. »

39*Bajukan Bgah baloŋ bajej bţup wal mënţ aşë ji na a : « Najukan, iţiini bnuura. » 40Kë baankak añoom phepara uko uloŋ.

Kriŧtu awo Abuk Dayiţ abot awo Ajug Dayiţ

(Maci 22.41-46; Markuŧ 12.35-37)

41Yeŧu aji kak na baka : « Hum di di ñaaŋ ahilanuŋ kaji *Kriŧtu awo *Abuk Dayiţ? 42Dayiţ ţi uleeful aţup ţi uko wi Kriŧtu ţi Ulibra wi pñaamarën aji :

“Naşibaţi Ajugun aji na Ajugun :

Ţoon ţi kañen naan kadeenu

43te ndoo ndo başooradu,

ido kapafna baka ihoţ.”+

44Dayiţ aji du'a kaji “Ajugun” hum di di Kriŧtu ahinanuŋ keeri kawo abuk Dayiţ? »

Nalipariin bajukan Bgah

(Maci 23.1,5-7,14; Markuŧ 12.37-40)

45Jibi bañaaŋ bawooŋ ţi pŧiinka, kë Yeŧu aşë ji na baţaşarul : 46« Nalipariin *bajukan Bgah banjaaŋ baŋal pñaay na imişa iyul, kaŋal banohnţën baka ţi dko di bañaaŋ, kaŋal pţo kadun ţi itoh iñehanaani, na ţi iţij inuura ţi ŋfeŧtu. 47Baji bade bka bŧi bi baaţ bayoţ, kadaar kajon ţi pñehan Naşibaţi pa pwinana. Naşibaţi aluŋ kakob baka kakob kandëmnuŋ maakan! »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index