Search form

Luk 23

Bañooţ Yeŧu du Pilat

(Maci 27.1-2,11-14; Markuŧ 15.1-5; natenan ţi Yowan 18.28-38)

1Wi wi bañaaŋ bŧi banţooŋ *uruha wi *bayuday başaaŋ anaţa, añooţ Yeŧu du kadun ki *Pilat. 2Bajun ptapara aji : « Ŋţënk ñiinţ i kë awo ţi pyewlën bañaaŋ biki uŧaak ; aji ji na baka bawut pluk *Ŧeŧar naşih najeenkal daaşa, abot aji ul ţi uleeful awooŋ *Kriŧtu, naşih. » 3Kë Pilat aşë hepar Yeŧu aji : « Iwi, iwooŋ naşih i bayuday i? » Kë Yeŧu aŧeema aji : « Iwi, Ijakuŋ haŋ. » 4Kë Pilat aşë ji na *baţeŋan baweek, na pnŧuk pi bañaaŋ: « Mënwin uko uloŋ unkkaaŋ nji ñiinţ i aduknaanaa. »

5Kë başë taman maakan aji na a : Awuuk bañaaŋ bapataţa na pjukan pi nul, ajunna du *Galilay, aţëpna Yuda, aşë bi hënkuŋ te ţi. 6Wi Pilat aŧiinkuŋ uko waŋ aşë hepar aji : « Ñiinţ i awo i Galilay i? » 7Kë wi ameeŋ kë awo i uŧaak wi *Herod aşihuŋ, kë aşë do kë bañooţa Herod anwooŋ ţi Yeruŧalem ţuŋ ŋnuur mënţan ŋuŋ.

Bañooţ Yeŧu du kadun ki Herod

8Wi *Herod awinuŋ Yeŧu aşë lilan maakan, aŋal undiimaan pwin Yeŧu, ţiki aŧiink kë bakţiiniyaan iko yi adoluŋ, abot aŋal kawina ado mlagre mloŋ. 9Herod awo ţi phepar Yeŧu iko iŧum, kë apok pŧeema. 10Wal mënţ kë *baţeŋan baweek na *bajukan Bgah başë huuran iko yi baktaparuluŋ. 11Wi wi Herod na bangoli biki nul bajunuŋ pbeŋ Yeŧu akowandëna, aşë woharëna kamişa ki naşih. Bakakana du Pilat. 12Herod na *Pilat bambiiŋ aşoorad, kë bakak unuur mënţ banoh.

Bañaaŋ baji na Pilat awutan Barabaaŧ

13*Pilat ado kë badu *baţeŋan baweek, baweek biki *bayuday na bañaaŋ bŧi, 14aşë ji na baka : « Naţijën ñiinţ i, aji awo ţi pyewlën uŧaak, kë nhepara ţi kadunan, awo mënwin nin uko uloŋ ţi iko yi nataparuluŋ. 15*Herod kak aanwin nin uko uloŋ wi adooŋ, wi akakanuŋ nja a. Nawini, ñiinţ i aando do nin uko uloŋ unkëşuŋ akeţ. 16Ddo bakoba başë bawutana. » 17[Ufeŧtu undoli *Pilat aji wo i pwutan pa baka nakalabuş aloŋ.]

18Kë başë huuran bukal bŧi aji afiŋ Yeŧu aşë wutan Barabaaŧ! 19Barabaaŧ awo wal mënţ ukalabuş ţiki ayewlën ubeeka abot afiŋ ñaaŋ.

20Kë Pilat anŋaluŋ pwutan Yeŧu akak aţiini na baka. 21Kë bakhuuranaara huuran aji : « Paŋana! Paŋana! » 22Kë akak aţiini na baka uyaaş uwajanţën aji : « we wi ñiinţ i adoluŋ uwuţaan ba? Mënwin nin uko uloŋ unkëşuŋ bafiŋa, ddo bakoba kaşë kawutana. » 23Kë bukal başë huuranaara huuran maakan ahepar bapaŋa, kë pŋaat pakdëma dëm 24te kë Pilat adoo dinan baka uko wi baheparuŋ. 25Awutan ñiinţ i bakheparuluŋ, i bawatuŋ ukalabuş ţiki ayewlën uŧaak abot afiŋ ñaaŋ. Wi wi aşaaŋ awutar baka Yeŧu badola uko wi baŋaluŋ.

Yeŧu awo ţi bgah bi mnhaj

26Wi bakyaaŋ na Yeŧu, bamob ñiinţ aloŋ i katim ki Ŧimoŋ, i ubeeka wi Kuren anwooni uţeeh, aţu'a pkuŋa kruŧ ţi kafeţ ki Yeŧu. 27Pnŧuk pweek paţaşa, na baaţ baloŋ bankuŋiiŋ iñen abot aţëga. 28Kë Yeŧu aşë kok aji na baka : « An baaţ biki Yeruŧalem, nawutan kawooni pa nji! Nadoon kawooni pa ŋleefan na babukan! 29Ŋnuur ŋabi ŋi bakluŋ kado kaji : “Banuurandëni, baaţ banwooŋ baanhil pbuk, na iyiŋ inwooŋ iimbuki, na mnwil manwooŋ maambootani!” 30Wal mënţ bañaaŋ bado kaji na inkuŋ iweek ijotna baka, kaji na inkuŋ impoţi imoy baka!+ 31Woli bado bmul bñow hënk, hum di di bakluŋ kado na bkay+? » 32Baţij kak bado buţaan batëb pa pya kafiŋ na Yeŧu.

Yeŧu apaŋanaa

33Wi babanuŋ du dko di bajaaŋ bado « Kaheem ki bkow » aşë paŋ Yeŧu da, ul na bado buţaan batëb bukuŋ, aloŋ ţi kañenul kadeenu, aloŋ ţi kamayu. 34[Kë Yeŧu aşë ji : « Paap, miirën baka : baamme uko wi bakdoluŋ. » Bangoli bafaaşiir imişa yi nul wi badoluŋ kanuŋ na mnlaak katenna uko wi andoli akyitanaanuŋ.]

Babeŋ Yeŧu abot akara wi awooŋ ţi kruŧ

35Bañaaŋ babi anaţ bten. Kë baweek biki baka, başë beŋa aji : « Abuuran baloŋ, abuuraan uleeful, woli awo *Kriŧtu i Naşibaţi adatuŋ! » 36Bangoli kak babeŋa : baji bañoga kawula poot pŧaakţaan, 37kaşë ji na a : « Woli iwo naşih i *bayuday, buuraan uleefu! » 38Bapiiŧ ţi bkowul duuţ ţi kruŧ aji : « I, AWOOŊ NAŞIH I BAYUDAY. »

39Aloŋ ţi bado buţaan i bapaŋuŋ ţi kruŧ awo ţi pkar Yeŧu aji na a : « Iinwo Kriŧtu i? Buuraan uleefu ikuţ ibuuranun. » 40Kë natëbanţën aşë ŋoman na aŧënţul uŋ aji na a : « Iindo ji kţi Naşibaţi, te bawo ţi pdolu uko unnaamuŋ na wi bakdoluluŋ! 41Uliŋ liŋ pa un, ŋwo ţi pluk buţaan bi ŋdoluŋ ; kë ul aşë wo aando nin buţaan bloŋ. » 42Wi wi aşaaŋ aji : « Yeŧu, luŋi ileşën, woli iluŋ abi na pşih pi nu. » 43Kë Yeŧu aşë ŧeema aji : « Na manjoonan, dţupu, nţa di, iwo na nji du baţi. »

Pkeţ pi Yeŧu

(Maci 27.45-56; Markuŧ 15.33-41; natenan ţi Yowan 19.28-30)

44-45Ţi udiiŋ unuur, unuur umara mara awunana, kë bdëm bawala ţi umundu bŧi, ado ŋwoori ŋwajanţ. Wi wi blaañ bkëm maakan banjaaŋ baneenan bañaaŋ pneej du *dko dyimanaan maakan di Katoh Kaweek ki Naşibaţi batowiiŋ ţi pŧoof. 46Kë Yeŧu aşë do pdiim pweek aji : « Paap, dkakan uhaaş wi naan ţi iñen yi nu. » Wi ajakuŋ haŋ, aşë jëmşa. 47Naşih i bangoli iñeen-week baromeŋ awin uko unţëpuŋ aşë dëman Naşibaţi aji : « Na manjoonan, ñiinţ i awo naŧool! » 48Wi Bañaaŋ baŧum bambiiŋ pten bawinuŋ uko unţëpuŋ, baţiiş, aşë kuŋa iñen. 49Banoh Yeŧu bŧi na baaţ bangakandëranuŋ na a du *Galilay banaţ alow aten.

Umoy wi Yeŧu

(Maci 27.57-61; Markuŧ 15.42-47; natenan ţi Yowan 19.38-42)

50-51Ñiinţ aloŋ i katim kawooŋ *Yoŧef, anwooŋ i ubeeka wi *bayuday wi bajaaŋ bado Arimati, awo da wal mënţ, awo ñaaŋ najoob bkow, naŧool. Awo ţi pyoonk ubi wi Pşih pi Naşibaţi. Awo ţi bañaaŋ banjaaŋ baţo kawayëş du *uruha wi bayuday aşë wo aandinan ţi uko wi bawayëş bandukiiŋ badinanuŋ abot ado. 52Yoŧef aya du Pilat, ahepara puum pi Yeŧu. 53Awalan puum ţi kruŧ, abooţan pa na blaañ bi ifaal aşë neejan pa ţi bhër bloŋ bi bajipuŋ ţi kabaŋ ki plaak, bhër bi bawooŋ baambaaŋ kamoya nin ñaaŋ. 54Unuur wi pbomandër wa, ţiki *unuur wi pnoorfën wi bayuday uñogi. 55Kë baaţ banwoonuŋ *Galilay na Yeŧu başë ţaş Yoŧef, baya, aten bhër, awin jibi babëkani puum. 56Wi wi bakakuŋ ubeeka pboman ukëra na ukëra ujuŋ ulil pţëkëñ wi bayuday bajaaŋ bakër ţi puum. Ţi *unuur wi pnoorfën wi bayuday, kë banoorfëni, ţiki hënk di bgah bajakuŋ.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index