Search form

Luk 5

Baţaş Yeŧu baŧeek

(Maci 4.18-22; Markuŧ 1.16-20; natenan ţi Yowan 1.35-51; 21.1-11)

1Unuur uloŋ wi Yeŧu anaţuŋ ţi kabaŋ ki *bdëk bi Geneŧaret, kë bañaaŋ başë fooya aŧum, pŧiinkna Uţup wi Naşibaţi. 2Wi wi aşaaŋ awin iţeem itëb ţi kabaŋ ki bdëk. Baŧuh bawala ţi ya, awo ţi pwent iridiya yi baka. 3Bloŋ ţi iţeem mënţ bawo bi ñiinţ aloŋ i bajaaŋ bado Ŧimoŋ. Yeŧu apaya ţi ba, aşë ji na a aţu kalow pkay, aşë ţo ţi bţeem ajun pjukan pnŧuk pi bañaaŋ.

4Wi aţiiniiŋ aba, aşë ji na Ŧimoŋ: « Johariin du dko di bdëk badiilnuŋ, naşë nafël iridiya naŧuh. »

5Kë Ŧimoŋ aşë ŧeema aji : « Naweek, ŋŧuh uŧejan bŧi, ŋëmmob mob nin uţëb, kë wi işaaŋ ajakën ndo wa, dfël iridiya. »

6Bafël iridiya, amob ŋţëb ŋanŧumuŋ pŧum paŋ, kë iridiya idoo kak i kamar. 7Wi wi baduuŋ baŧuh baŧënţ baka banwooŋ ţi bţeem btëbanţën na iñen, babi pţënk baka. Bukuŋ babi aţënk baka, kë baŧuman iţeem itëb kë ido kak yi kajiir. 8Wi Ŧimoŋ andu'aniiŋ Piyeer awinuŋ uko mënţ, ajot ţi ihoţ yi Yeŧu aji na a : « Ajugun, lowaan ţiki dwo ñaaŋ nado buţaan. »

9Aţiini haŋ ţiki alënk adiwşa ul na baŧënţul, ţi bŧuh bi baŧuhuŋ bi. 10*Yakob na *Yowan babuk Ŧebede banjaaŋ balemp na Ŧimoŋ bakak alënk maakan kak. Kë Yeŧu aşë ji na Ŧimoŋ: « Wutan kalënk, hënkuŋ bañaaŋ biki ikkakuŋ kaŧuh. »

11Wi bakakanaaruŋ kakan iţeem du pkay, aşë bi duk duk iko mënţ bŧi, aţaş Yeŧu.

Yeŧu ajeban namaak bdoo

(Maci 8.1-4; Markuŧ 1.40-45)

12Unuur uloŋ wi Yeŧu awooŋ ţi ubeeka uloŋ, kë ñiinţ aloŋ ammaakuŋ bdoo aşë wo da. Wi awinuŋ Yeŧu, aşë jot ţi ihoţul afëţ kaara ţi mboş añehana aji : « Ajugun, woli iŋali, ihinan kakakanaan njinţ+. »

13Yeŧu atar kañen abana, aşë ji : « Aa, dŋali, kakan ijinţ. »

Ţi dko mënţ, kë pmaak pi bdoo pabi pën pën ţi a. 14Kë aşë ji na a awut kaţup nin aloŋ uko unţëpuŋ. Aşë jaka aji : « Duni iya iwinana du naţeŋan Naşibaţi ibot ifiŋar Ajugun uko wi *Moyiŧ aţuuŋ pdo pa bañow bi nu kadiimanaan bañaaŋ bŧi kë ijebi. »

15Kë katim ki Yeŧu kaşë meeţana meeţana pya. Bañaaŋ baŧum kë bakbi pŧiinka kakuţ kajeb ţi mmaak mi baka. 16Kë ul, aşë ji ya du dko dgaag kañehan Naşibaţi.

Yeŧu ajeban ñiinţ anţakmuŋ

(Maci 9.1-8; Markuŧ 2.1-12)

17Yeŧu awo unuur uloŋ ţi pjukan, kë *bafariŧay baloŋ na *bajukan Bgah başë wo ţi banknŧiinkuluŋ. Bawoona ŋfëţ bŧi ŋi *Galilay na Yuda, na Yeruŧalem. Kë mnhina mi Ajugun manşë winana ţi pjeban pi akjebanuŋ bañaaŋ. 18Wi wi biinţ baloŋ banţiji ñiinţ aloŋ anţakmuŋ ţi kajiiñ bawujuŋ. Bado na pneejana kabëkan ţi kadun ki Yeŧu, 19aşë wo baanhilani ţiki bañaaŋ baŧumi. Wi wi başaaŋ apaya du bţuk bi katoh ado bhër ţi uşaŋ ahilna awalan ñiinţ anţakmuŋ na kajiiñ ţi pŧoof pi bañaaŋ, ţi kadun ki Yeŧu. 20Wi Yeŧu awinuŋ pfiyaar pi biinţ bukuŋ bafiyaaruli, aşë ji : « Ñiinţu, ipekadu yi nu ipëni. »

21Kë Bajukan Bgah baloŋ na bafariŧay başë şal aji : « Ñiinţ ankkaruŋ Naşibaţi i awo ahoŋ ba? In ahilanuŋ kapënan ñaaŋ ipekadu bë mënţ Naşibaţi a ţañ? »

22Kë Yeŧu ammeeŋ ŋşal ŋi baka, aşë ji na baka : « we ukaaŋ kë ŋşal ŋaŋ ŋawo ţi an ba? 23We uyojnuŋ ba : pji na ñaaŋ: “Ipekadu yi nu ipëni” këme “Naţiin ipoş”? 24Natenan, nabaaŋ ame kë *Abuk Ñiinţ aka mnhina mi ppënan ipekadu ţi mboş. »

Wi wi aşaaŋ aji na ñiinţ naţakmaan : « Djaku : Naţiin, ijej kajiiñ ki nu, iţiiş katohu! »

25Ţi dko mënţ, kë ñiinţ anaţa ţi kadun ki bañaaŋ, ajej kajiiñ ki apiinţnuŋ aţiiş katohul aşë beeb Naşibaţi.

26Bammaaruŋ iko mënţ bañoŋar fuţ. Bawo ţi pbeeb Naşibaţi akuţ awo na palënk aşë ji : « Ŋwin nţa iko iñoŋarënaan. »

Yeŧu adu Lewi pa awo naţaşarul

(Maci 9.9-13; Markuŧ 2.13-17)

27Wi uko waŋ uţëpuŋ, kë Yeŧu apën, aşë win ñiinţ aloŋ *nakobraar daaşa. Katim ki ñiinţ mënţ kawo Lewi. Aţo du dko di aklempnuŋ, kë Yeŧu aşë ji na a : « Ţaşaan! » 28kë ñiinţ anaţa aduk iko bŧi, aţaş Yeŧu.

29Wi wi aşaaŋ adu Yeŧu pyoban du katohul aşë do ufeŧtu uweek pa a. Bañaaŋ baŧum bawo ţi pde na baka : bakobraar daaşa, na bañaaŋ baloŋ kak. 30*Bafariŧay na *bajukan Bgah biki baka kë başë ŋoman uko mënţan, aji na baţaşar Yeŧu : « Naji nade kabot kadaan na bakobraar daaşa na bado buţaan. We ukaaŋ ba? » 31Kë Yeŧu aşë ŧeem baka aji : « Mënţ bañaaŋ banwooŋ bajeb banumiiŋ nakuraar, bamaakal banumi'uluŋ. 32Mëmbi bi pdu bañaaŋ banşaluŋ aji bawo baŧool, dbi bi pdu bandinanuŋ aji bawo bado buţaan, bahilna bawut pjuban, baţëlëş ŋbida. »

Yeŧu aţiiniyaan pyiman

(Maci 9.14-17; Maci 2.18-22)

33*Bafariŧay kë başë ji na Yeŧu : « Baţaşar *Yowan Nabatŧaar baji bayiman kabot kañehan Naşibaţi, kë biki nun baji bado haŋ. Biki nu kë başë ji bawo ţi kande, na udaan! » 34Kë Yeŧu aşë ŧeem baka aji : « Ţi unuur wi bniim, ñaaŋ ahilan kado bayaanţ bambiiŋ bniim bayiman wal wi naniim ahumuŋ da i? 35Kë wal uşë bi, wi naniim akjejaniiŋ. Baluŋ kayiman ţi ŋnuur mënţ. »

36Yeŧu akak ahoñ na baka aji : « Ñaaŋ aanji kib kamişa kahalu kabamna kamişa kaţaf, woli ñaaŋ ado haŋ kamişa kahalu kaji kaŧoka, kë dko dambamnuŋ daanji daya na kaţaf! 37Nin ñaaŋ aloŋ aanji ţu poot phalu ţi ŋbuuli ŋţaf. Poot phalu puŋ pafom ŋbuuli, poot patula ţi mboş, ŋbuuli ŋaŧoka. 38Kë ñaaŋ aşë wo kaţu poot phalu ţi ŋbuuli ŋhalu. 39Nin ñaaŋ aloŋ andaanuŋ poot pţaf aanji ŋal phalu. Baji baji : “Pţaf paliluŋ apel.”+ »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index