Search form

Luk 6

Yeŧu na unuur wi pnoorfën

(Maci 12.1-8; Markuŧ 2.23-28)

1Ţi unuur uloŋ wi pnoorfën wi bayuday, Yeŧu awo ţi pmuur ŋţeeh ŋi ŋdeey, kë baţaşarul başë wuur ŋa afoñël ţi iñen, adoh. 2*Bafariŧay baloŋ kë başë ji na baka : « we ukaaŋ kë nakdo uko wi Bgah baneenanuŋ pdo ţi *unuur wi pnoorfën ba? » 3Kë Yeŧu aşë ŧeem baka aji : « Naanleyiir uko wi *Dayiţ abiiŋ ado i, wi ubon ukde'uluŋ ul na baŧënţul? 4Aya aneej du katoh ki Naşibaţi+ ajej ipoom yi badoluŋ pa bţeŋan bi Naşibaţi ade akuţ awul baŧënţul kë badee. Ipoom yi baţeŋan ţañ bakaaŋ na pde. » 5Wi wi Yeŧu aşaaŋ aji na baka : «*Abuk Ñiinţ awooŋ Ajug unuur wi pnoorfën. »

(Maci 12.9-14; Markuŧ 3.1-6)

6Ţi unuur uloŋ kak wi pnoorfën wi bayuday, kë Yeŧu aşë ya du *katoh kañehanaani ajukan. Kë ñiinţ aloŋ aşë wo da anţakmi ţi kañen kadeenu. 7*Bajukan Bgah na *bafariŧay baloŋ kë başë la uko utapar Yeŧu, aşë tena bnuura, kame me ajeban ţi *unuur wi pnoorfën. 8Kë Yeŧu aşë me ŋşal ŋi baka. Aji na ñiinţ anţakmuŋ: « Naţiin ibi ţi kadun ki bañaaŋ. » Kë ñiinţ anaţa abi anaţ da.

9Kë Yeŧu aşë ji na baka : « Dheparan, we wi Bgah badinanuŋ ñaaŋ ado ţi unuur wi pnoorfën ba? Bnuura këme buţaan? Pbuuran ñaaŋ këme pŧoka? » 10Wi wi aşaaŋ aten baka bŧi afooyan aşë ji na ñiinţ: « Taran kañen. » Kë ado haŋ, kë kañen kabi jeb jeb. 11Kë başë deebaţ maakan alaţar katen uko wi bahiini kado Yeŧu.

Yeŧu adat banjañan iñeen na batëb

(Maci 5.1; 10.1-4; Markuŧ 2.23-28)

12Yeŧu aya ţi ŋnuur mënţan pñehan Naşibaţi du pnkuŋ, afër ţi pñehan.

13Wi unuur ujinţuŋ, kë aşë du baţaşarul. Adat ţi baka bañaaŋ iñeen na batëb, aţu katim ki *banjañan. 14Bawooŋ: Ŧimoŋ i aţuuŋ katim ki Piyeer, Andre aţa Ŧimoŋ, *Yakob, *Yowan, Filip, Bartelemi, 15Maci, Tooma, Yakob abuk Alfe, Ŧimoŋ andu'aniiŋ Nagutar uŧaak, 16*Yudaŧ i Yakob, na Yudaŧ Iŧkariyot ambiiŋ adek Yeŧu kafeţ.

Pnŧuk pi bañaaŋ pabi ţi Yeŧu

(Maci 4.24-25; Markuŧ 3.7-11)

17Wi wi Yeŧu aşaaŋ awala na baka, aşë naţ ţi dko dbad. Baţaşarul baŧum, aţu na pnŧuk pi bañaaŋ banwoonuŋ ŋfëţ bŧi ŋi *Yuda, na Yeruŧalem, na ŋbeeka ŋi Tir na Ŧidoŋ ŋanwooŋ ţi kabaŋ ki bdëk. 18Babi pŧiinka kabot kajeb mmaak mi baka. Biki ŋnŧaayi ŋakyewlënuŋ kak bajebi. 19Kë bañaaŋ bŧi başë do na pban Yeŧu, ţiki mnhina mloŋ mampënna ţi a, ajeban bañaaŋ bŧi.

Bannuurandënuŋ na banwuţanuŋ

(Maci 5.1-12)

20Kë Yeŧu aşë kat këş aten baţaşarul aşë ji :

« Nanuurandëni an nanwaaŋuŋ,

ţiki *Pşih pi Naşibaţi pawo pi nan.

21Nanuurandëni an nanwooŋ na ubon hënkuŋ,

naluŋ kade kayok.

Nanuurandëni, an nanwooŋ ţi ŋwooni hënkuŋ,

naluŋ kado kaji.

22Nanuurandëni, woli bañaaŋ başooran,

adookan, akaran,

aŧok katim ki nan aji nafëpaa ţiki nafiyaar *Abuk Ñiinţ.

23Nalilaan unuur mënţ, nawo ţi mnŧaŋ, baluk bi nan baluŋ kadëm du baţi. Kë hënk di di bateem baka babiiŋ ado na *baţupar Naşibaţi.

24Kë an bayok naşë wuţan,

nadobi yeenk baluk bi nan!

25Nawuţani, an nanyokuŋ hënkuŋ,

naluŋ kawo na ubon.

Nawuţani, an nankjiiŋ hënkuŋ,

naluŋ kawo na puum kabot kawooni.

26Nawuţani, woli bañaaŋ bŧi baţup bnuura ţi an!

Kë hënk di di bateem baka babiiŋ ado na baŧaaki banjakuŋ aji bawo baţupar Naşibaţi. »

Pŋal başooradul

(Maci 5.39-47)

27« Kë nşë ţupan, an nanknŧinknuŋ: Naŋalan başooradan, nado kado bampokanaŋ bnuura. 28Nañehandëran bankfëpanaŋ Naşibaţi awul baka bnuura, nañehaan Naşibaţi pa bankţupuŋ buţaan ţi an. 29Woli ñaaŋ akobu ţi kajeem kaloŋ, kdek kak kundu. Woli ñaaŋ aŧehu bayeti, wutana ajej kak kamişa. 30Woli ñaaŋ añehanu, ţenana, woli ajej uko wi nu, wutan kahepara wa. 31Uko wi naŋaluŋ bañaaŋ badolan, nadoon wa kak pa baka.

32« Woli naŋal banŋalanaŋ ţañ, ubeeb uhoŋ wi wi nakaaŋ ba? Bado buţaan badoo ji baŋal banŋaluŋ baka. 33Woli nado bnuura bankdolanaŋ bnuura ţañ, ubeeb uhoŋ wi wi nakaaŋ ba? Bado buţaan badoo ji bado haŋ. 34Woli naţeeţan banhilanuŋ kalukan, ubeeb uhoŋ wi wi nakyoonkuŋ ba? Bado buţaan badoo ji baţeeţan kak baŧënţ baka, kayoonk baluk banliŋuŋ na wi baţeeţanuŋ. 35Kë naşë wo i kaţëp ţëp kaŋal başooradan, nadoon kado bnuura, kaţeeţan, kawut kahaţ balukan. Naluŋ kayeenk baluk bweek, kaşë kawo babuk Naşibaţi *Andëmuŋ Maakan. Ul, annuuriiŋ na banwooŋ baanji babeeba, na banŋotuŋ. »

Nadoon kaţen baŧënţan

(Maci 7.1-5)

36« Nadoon kañaga maakan, jibi Aşinan ajaaŋ ñagi'an maakan. 37Nawutan katen buţaan bi baŧënţan, başë baluŋ bawut pten bi nan. Nawutan kaji aŧënţan aduknaanaa, başë bawo baankluŋ kaji naduknaanaa. Namiiran baŧënţan, başë baluŋ bamiiran. 38Naţenan, başë baluŋ baţenan. Baluŋ kawulan unŧumuŋ adoo apel umbooţu wi nan, ŋdeey ŋaluŋ kaŧum kadoo katula, baluŋ kaniiban na kaniibi ki najaaŋ naniibna! »

39Yeŧu akak ahoñ na baka aji : « Hum di di nakuul ahinanuŋ kaţoŋ nakuul aŧënţul ba? A-a, baya kajot bukal batëb bŧi ţi bhër. 40Nin najuk aloŋ aanhinan kapel najukan i nul, kë najuk anjukuŋ ame, aşë luŋ kawo ji najukan i nul.

41« Iba ya we ppënan katëmal kanwooŋ ţi pkëş pi aŧënţu, aşë duk pmul panwooŋ ţi pi nu? We ukaaŋ ba? 42Hum di di ihinanuŋ kaji na aŧënţu, “ayiţ naan, biin mpënanu katëmal ţi pkëş,” aşë wo iinwin pmul panwooŋ ţi pi nu? Iwi naŧaaki, duni ipënan pmul panwooŋ ţi pkëş pi nu! Woli ipënan pa kbaa hil kawin bnuura, kapënan katëmal kanwooŋ ţi pkëş pi aŧënţu! »

Bko na mbuk mi ba

(Maci 7.16-20)

43« Bko bjeb baanhil kabuk mnko mnwuţaan, kë bko bmaakal baanhil pbuk mnko mnuura. 44Baji bayikrënaan bko ţi mnko mi ba. Ñaaŋ aanhinan kamar pjaak ţi byuw, kë ñaaŋ aanhil kak kamar mbut ţi bţëmpël. » 45Ñaaŋ anwooŋ nanuura, aji jejna bnuura mënţ du kaţëbul, kanŧumi na iko inuura, anwuţuŋ aji jejna buţaan bi nul du kaţëbul, kanŧumi na iko iwuţaan. Aa, uko unŧumuŋ ţi kaţëb ki ñaaŋ, ujaaŋ upënna ţuŋ mntumul.

Itoh itëb

(Maci 7.24-27)

46« Naji nadu'ën kaji “Ajugun, Ajugun,” kaşë wo naanji nado uko wi njakuŋ. We ukaaŋ ba? 47Woli ñaaŋ abi ţi nji, aŧiink uţup wi naan, aţaş wa, ddiimanan jibi anaamuŋ: 48Anaam ji ñaaŋ anniwuŋ katoh. Ajip adiilën, aşë paf katoh ţi mnlaak. Woli uşubal uweek ubii, kë meel mampaari, maanji mahilan ka pşinţ, ţiki, katoh kaniw bnuura aliinŧ. 49Kë anşaaŋ aŧiink uţup wi naan aşë wo aandi pdo uko wi njakuŋ, anaam na ñaaŋ anniwuŋ katoh ţi mboş aşë wo aanjip adiilan. Woli meel mampaari, katoh kajot ţi dko mënţ, kaŧoka bŧi. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index