Search form

Markuŧ 4

Uhoñ wi nagur ŋdeey

(Maci 13.1-9; Luk 8.4-8)

1Byaaş bloŋ kak Yeŧu awo ţi pjukan du kakab bdëk. Bañaaŋ baŧum kë başë yit añoga, baŧum pŧum paŋ kë adoo paya aţo ţi bţeem banwooŋ ţi bdëk. Bañaaŋ bŧi bawo du pkay. 2Kë aşë ţëpna ţi uhoñ aţup baka iko iŧum. Ţi pjukan pi nul aji na baka : 3« Naŧiinkan. Najaar apën pgur ŋdeey. 4Wi akguruŋ ŋdeey kë ŋloŋ ŋaşë jot ţi bgah ; kë ŋkaŧ ŋabi ade ŋa bŧi. 5Kë ŋloŋ ŋajot du dko di mnlaak di mboş manwooŋ maanŧumi. Kë ŋanaţa ţi dko mënţ ţiki mboş maankëş da. 6Wi bnuur banaţiiŋ atër ŋa, jibi ŋawooŋ ŋaanwo na intaañ, kë ŋalewi. 7Ŋloŋ ŋajot ţi dko di iyiw, kë iyiw idëm afiiklën ŋa kë ŋaambuki. 8Ŋloŋ kë ŋajot ţi mboş mnuura, anaţa adëm, awul ŋdeey. Bloŋ baji bawul mbuk iñeen ŋwajanţ, bloŋ kawul mbuk iñeen paaj, bloŋ kak mbuk iñeen week. » 9Yeŧu akak aji : « Ankaaŋ ibaţ iŧiinki, aŧiinkan! »

We ukaaŋ kë Yeŧu aji hoñ?

10Wi Yeŧu apënuŋ agaag, banfooyuluŋ na banjañan iñeen na batëb bawo ţi phepara ţi uhoñ wi ajaaŋ ahoñ. 11Kë aşë ji na baka : « An, baţenan kë name uko ummeniiŋ wi Pşih pi Naşibaţi. Kë pa biki bdig ţi uhoñ wi wi nji kaţupuŋ na baka. 12Hënk,

woli badoo ten baankwin,

woli badoo ŧiink, baankte

hënk baankţëlëş ŋbida,

Naşibaţi aşë wo aankmiir baka ipekadu. »+

13Yeŧu aji na baka : Naamme uko wi uhoñ wi ujakuŋ? Kë hum di di nakmeeŋ uhoñ bŧi wi nji kaluŋ kahoñ ba? 14Nagur ŋdeey, Uţup wi Naşibaţi wi wi akŧepiiŋ. 15Bañaaŋ baloŋ bawo ji bgah bi Uţup ujotuŋ, wi banŧiinkaŋ ŧiink Uţup, kë Ŧatana aşë ban apënan uţup wi baŧepiiŋ ţi baka. 16Kë baloŋ bawo ji dko di mnlaak di ŋdeey ŋajotuŋ, bayeenk ţi dko mënţ Uţup na mnlilan, 17aşë wo baanka intaañ, baanji baţijan kaliinŧan. Wi Uţup ukţu'aŋ ţu bajun pnooran baka këme phajan baka baji babi wutan wutan. 18Banwooŋ dko di iyiw, bajaaŋ baŧiink Uţup, 19kë manţaaf, pyok panjaaŋ pafooyan bkow, na pñeebar iko iŧum ŋaşë fiiklën Uţup kaneenan wa pbuk. 20Banwooŋ mboş mnuura, bajaaŋ baŧiink uţup, kadinan wa, kaşë buk ŋdeey. Aloŋ aji buk ŋdeey iñeen ŋwajanţ, aloŋ ŋdeey iñeen paaj, aloŋ iñeen week.

Uhoñ wi unkaniya

(Luk 8.16-18)

21Yeŧu akak aji na baka : « Baji baŧehan unkaniya kaşë fëţ wa na kakana këme kaţu wa ţi kalişa uţeeh i? Mënţ ţi bko duuţ di di bajaaŋ baţu wa i? 22Uunka nin uko uloŋ ummeniiŋ unwooŋ uunkmeeţana, unhankaniiŋ unwooŋ uunkpën bdig kameeţana. 23Ankaaŋ ibaţ iŧiinki aŧiinkan! »

24Akak aji na baka « Nadoon kaşalnţën bnuura uko wi nakŧiinkuŋ, baluŋ kaniiban na kaniibi ki najaaŋ naniibna kadoo kapelan. 25Bawul ankaaŋ, kë anwooŋ aankaa, baŧeh uko wi adooŋ aka. »

Uhoñ wi ŋdeey ŋanjaaŋ ŋanaţa bdi di ŋa

26Yeŧu akak aji : « Hënk di Pşih pi Naşibaţi pawooŋ: woli ñaaŋ agur ŋdeey, 27aŋoyënţle na uŧejan këme anaţa na nfa, ŋdeey ŋaji ŋakub kadëm bë aanji me jibi ŋadoli do. 28Mboş ţi uleef wi ma manji manjun kabuk ujaagal, kabaa wul ibëb, ŋdeey ŋaşë pën ţi ya. 29Wi ŋdeey ŋakayaŋ kay başë jun pkaaw ŋa, ţiki kakit kabani. »

Uhoñ wi pbuk pmpoţi

(Maci 13.31-32; Luk 13.18-19)

30Yeŧu akak aji na baka : « We wi ŋëknaamnţënuŋ na Pşih pi Naşibaţi këme na uhoñ uhoŋ wi ŋkyuujnuŋ pa? 31Panaam ji pbuk pampoţëţaanuŋ ţi mbuk mi mboş bŧi. 32Woli baŧepi pa, paji panaţa, kawo bgof bandëmnuŋ ţi ugof unŧepiiŋ ţi unkintaar, inah yi ba iji idëm, kë ŋkaŧ ŋado ji ŋahil pdo inŧaŋ yi ŋa ţi blifi. »

33Yeŧu aji ţup iko iŧum iŧënţ yuŋ ţi uhoñ, kaţupna na bañaaŋ bahilna bawat ibaţ ţi uko wi akjakuŋ. 34Aji ţiini na baka ţi uhoñ ţañ aşale gaag na baţaşarul aji piban baka wa bŧi.

Yeŧu aţañan ukëk

(Maci 8.18,23-27; Luk 8.22-25)

35Utaakal wi unuur mënţ Yeŧu aji na baţaşarul : « Najoh ŋya bdëk umbaŋ wundu. » 36Baţaşarul baya na a ţi bţeem bi awooŋ aduk pnŧuk pi bañaaŋ. Iţeem iloŋ ikak awo na baka. 37Kë ukëk uweek uşë naţa kë ŋmaaroŋ ŋafël meel du bţeem, kë bado jun pŧum. 38Kë Yeŧu aşë ŋoyënţ wal mënţ ţi kafeţ ki bţeem apaf bkow ţi pbulja. Kë başë huma aji : « Ajugun, iindo haajala, ŋkeţ? » 39Kë aşë ten, alëbar na uyook akuţ aji na bdëk : « Yompan, ŧiiman. » Uyook kë unaţi, kë dko dayompandëri. 40Yeŧu kë aşë ji na baka : « we ukaaŋ kë nalënk hënk ba? We ukaaŋ kë naanfiyaari ba? » 41Kë başë lënk maakan aşë ţupar aji : « In awi ba, kë uyook na meel ŋadoo ji ŋaŧiinka? »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index