Search form

Maci 15

Pjukan pi bantohi bayuday

(Markuŧ 7.1-13)

1Ţi ŋnuur mënţ, *bafariŧay na *bajukan Bgah baloŋ bapënna Yeruŧalem abi añog Yeŧu aşë hepara aji : 2« we ukaaŋ kë baţaşaru baanji baţaş udolade wi bajon, babaa ji bade bë baanji bañow iñen+? »

3Kë Yeŧu aŧeem baka aji : « Kë an, we ukaaŋ kë naanji naţaş uko wi Naşibaţi ajakuŋ, kaşë kaţaş udolade wi nan ba? 4Naşibaţi aji : “Mëbaan şaaş na naan bnuura” kë “Ñaaŋ ankkaruŋ aşin këme anin, pkeţ pakwooŋ baluk bi nul.” + 5Kë an, naşë ji woli ñaaŋ aji na aşin këme anin : “uko wi nhilanuŋ lah kaţënknu uwo wi Naşibaţi” 6ahilan keeri kawut pmëban aşin na anin. Hënk di udolade wi nakjukanuŋ uţuuŋ kë nagar Uţup wi Naşibaţi. 7An balagare, *Iŧayi *Naţupar Naşibaţi afaŋ wi aţupuŋ ţi an aji :

8“Pntaali pi paji padëmanaan na mntum ţañ

kë uhaaş wi pa uşë lowën.

9Bţeŋan bi baka baanjakën nin uko uloŋ

iko yi bakjukanuŋ iwo udolade wi bañaaŋ ţañ.” »

Iko injaaŋ iţu ñaaŋ aţop ţi këş ki Naşibaţi

(Markuŧ 7.14-23)

10Wi wi Yeŧu akaaŋ adu pnŧuk pi bañaaŋ aji na baka : « Naŧiinkan nabot name! 11Mënţ uko unjaaŋ uneejna ţi mntum ujaaŋ uţopan ñaaŋ ţi këş ki Naşibaţi, uko unkpënnuŋ ţi mntum mi nul wa. »

12Baţaşarul bañoga wal mënţ aşë ji na a : « Imeha kë *bafariŧay badeebaţ jibi ikţiiniiŋ hënk i? » 13Kë aşë ŧeem baka aji : « Bko bi Paapa anwooŋ du baţi awooŋ aanŧepii baluŋ kalëbana. 14Nawutan baka : bawo bakuul banknţoŋuŋ bakuul. Nakuul aţoŋle aŧenţul nakuul, bukal batëb bŧi baya jot du bhër. »

15Piyeer ayeenk bţup aşë ji na a : « Pibanun uko wi iţupuŋ hënk. » 16Kë aji na baka : « An kak, hënk di nawaaŋuŋ ŋşal te hënkuŋ? 17Naamme kë uko bŧi unneejuŋ ţi mntum mi ñaaŋ uji uţëp du kayiŋ, kapën du bnţeeh, 18bë uko umpënuŋ ţi mntum uwoona du uhaaş meeţ. Wuŋ mënţan ujaaŋ uţopan ñaaŋ ţi këş ki Naşibaţi. 19Du uhaaş meeţ di di iko iŧënţ yi ijaaŋ iwoona : ŋşal ŋwuţaan, bfiŋar, ppiinţ na ahar ñaaŋ këme ayin ñaaŋ, pjuban pi piinţ, kakiij, ŋţilan na pţup buţaan ţi bañaaŋ, bkuutar. 20Iko mënţ ijaaŋ iţopan ñaaŋ, kë pde bë iiññow iñen paanji paţopan ñaaŋ+. »

Pfiyaar pi ñaaţ anwooŋ aanwo nayuday

(Markuŧ 7.24-30)

21Wi Yeŧu apënuŋ da aşë ya du ŋŧaak ŋi Tir na Ŧidoŋ 22Kë ñaaţ aloŋ i uŧaak wi Kanaan anwooŋ du uŧaak mënţ aşë pën ahuuran aji : « Naweek, *abuk Dayiţ, ñagi'aan! Unŧaayi unooran poonu abuk naan maakan. » 23Yeŧu aanŧeema nin uko uloŋ. Baţaşarul kë başë ñoga akooţa aji na a : « Dookana, anooranun na phuuran pi nul. »

24Kë Yeŧu aŧeem aji : « Naşibaţi ayilën ţañ pa ŋkaneel ŋi *Iŧrayel ŋanneemuŋ. » 25Kë ñaaţ aşë baan aŋup ţi kadun ki Yeŧu aji na a : « Naweek, biin iţënkën! »

26Kë aji na a : « Uunuura bajej pde pi bapoţ bawul ŋbuş ŋmpoţi+. »

27Kë aŧeem aji : « Naweek, ifaŋi, kë ŋbuş ŋmpoţi ŋaşë doo ji ŋade iŧuk inkjotnuŋ du umeeşa wi bajug ŋa. »

28Wi wi Yeŧu aşaaŋ aji na a : « Ñaaţu, pfiyaar pi nu padëmi! Uwoon jibi iŋaluŋ! » Wal mënţ kë abukul aşë bi jeb jeb.

Yeŧu ajeban bamaakal baŧum

29Yeŧu apën da aşë ya umbaŋ wi *bdëk bi Galilay. Apaya du pnkuŋ aţo. 30Bañaaŋ baŧum babi ţi a, aţij bankjiinkuŋ, bakuul, banţakmuŋ, babiiş bţup, na bamaakal baŧum kak, abëkan ţi ihoţ yi Yeŧu ; kë ajeban baka. 31Bañaaŋ bañoŋar wi bawinuŋ banwooŋ baanhil bţup kë bakţup, banţakmuŋ kë bajebi, kë bankjiinkuŋ kë bakpoş bnuura, kë bakuul bakwin. Badëman wal mënţ Naşibaţi i *Iŧrayel.

Yeŧu akak ade de'an bañaaŋ baŧum

(Markuŧ 8.1-10)

32Yeŧu adu baţaşarul wal mënţ aşë ji na baka : « Dñaga bañaaŋ biki, ŋnuur ŋwajanţ ŋi ŋi, ŋi bawo i na nji kë baanka uko ude. Mënŋal baţiiş na ubon : bahilan kaya kajot ţi bgah. » 33Kë baţaşarul başë ji na a : « Ţi dko dangaaguŋ di, ţuŋ di ŋkkaanuŋ uko de unkhilanuŋ kayokan bañaaŋ baŧum biki? »

34Kë aji na baka : « Nawo na ipoom hum? »

Kë baŧeem aji « Ipoom paaj na kaloŋ na ŋţëb ŋloŋ ŋmpoţi. » 35Kë Yeŧu aşë ji na bañaaŋ baţo ţi mboş ; 36aşë jej ipoom paaj na kaloŋ yuŋ na ŋţëb ŋuŋ, abeeb Naşibaţi, akitëş ya aşë wul baţaşarul, kë bafaş bañaaŋ. 37Bade bŧi adoo yok. Baţaşar Yeŧu kë baŧuman kkaar paaj na ploŋ na iko indukşiiŋ. 38Bañaaŋ bandeeŋ bawo biinţ iñeen-week ŋbaakër ŋyaaş iñeen (4000), aţu na baaţ na bapoţ. 39Wi Yeŧu adoluŋ bañaaŋ kë baţiişi, wi wi aşaaŋ apaya ţi bţeem aya uŧaak wi Magadan.

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index