Search form

Maci 18

In adëmnuŋ ţi an?

(Markuŧ 9.33-37; Luk 9.46-48)

1Baţaşar Yeŧu babi ţi a wal mënţ aşë hepara aji : « In adëmnuŋ du *Pşih pi Baţi ba? 2Kë aşë du napoţ aloŋ aţu'a ţi pŧoof pi baka, 3aşë ji : « Na manjoonan dţupan, woli naankak anaam ji bapoţ, nin naankneej du Pşih pi Baţi. 4Ukaaŋ kë ankwooŋ naweek du Pşih pi Baţi awooŋ ankwalanuŋ uleeful kakak ji napoţ i. 5Kë ñaaŋ anyeenkuŋ napoţ ji i ţi katim naan, nji ţi uleef naan i i ayeenkuŋ. »

Naţaafaraan kawuuk bañaaŋ bajuban

(Markuŧ 9.42-48; Luk 17.1-2)

6Yeŧu akak aji : « Ñaaŋ ankdoluŋ aloŋ ţi bapoţ biki+, banfiyaarnuŋ ajot ţi pjuban, uhokan pa a batana plaak pweek bayoorana du bdëk. 7Bañaaŋ banwooŋ ţi umundu bawuţani ţiki iko inhinanuŋ kado baka bajuban iŧumi. Iko mënţ iinhinan kawaaŋa, kë ñaaŋ anşaaŋ aţij ya aşë wuţan!

8« Woli kañen ki nu, këme kahoţ ki nu iţu kë ikjuban, falan ya ifël du kalowan. Uhokan iya baţi na kañen këme kahoţ kammukşiiŋ, kë di iya infernu du bdoo bawooŋ baankjëmşa na iñen itëb na ihoţ itëb. 9Kë woli pkëş pi nu paţu'u kë ikjuban, lookşan pa ifël du kalowan. Uhokan iya baţi na pkëş ploolan, kë di bafëlu du bdoo bi infernu na këş ktëb.

10« Naţaafaraan kabeeh aloŋ ţi bapoţ biki. Na manjoonan, ŋwanjuŧ ŋi baka ŋaji ŋanaţ wal undoli du kadun ki Paapa anwooŋ du baţi. 11[*Abuk Ñiinţ abi bi pbuuran bambiiŋ aneem.] »

Uhoñ wi unkaneel unneemuŋ

(Luk 15.3-7)

12Yeŧu ahoñ aji : « we wi naşaluŋ ţi uko wi ba? Woli ñaaŋ aloŋ aka ŋkaneel iñeen-week kë uloŋ uşë neem, aankduk ŋkaneel ŋandukiiŋ du pnkuŋ kaya pla uloolan unneemuŋ i? 13Dţupan, woli awin wa, aji lilandër unkaneel uloolan wuŋ kapel ŋandukiiŋ ŋanwooŋ ŋaanneemi. 14Kë hënk kak di di Aşinan anwooŋ baţi awooŋ aanŋal aloŋ ţi bampoţi biki aneem. »

Pmiir aŧënţul

15Yeŧu aji kak : « Woli aŧënţu anfiyaaruŋ ajubanu, yaan iwina, iţiini na a, an batëb ţañ. Woli aŧiinku, këme kë ika'a. 16Kë woli aandi pŧiinku, duun ñaaŋ aloŋ këme batëb, nahilna nado jibi *Ulibra wi Naşibaţi ujakuŋ: naboman uko bŧi ţi kadun ki bamaar batëb këme bawajanţ.+ 17Akak le wo aandi pŧiink baka, kţup pnŧuk pi banfiyaaruŋ ; woli apok pŧiink baka, jejana ji ñaaŋ anwooŋ aanfiyaar Naşibaţi këme ji nakobraar daaşa+. 18Dţupan, na manjoonan : iko bŧi yi nakpokuŋ ţi mboş iluŋ kapokana du baţi, kë iko bŧi yi nakdinanuŋ ţi mboş iluŋ kadinana du baţi.

19« Na manjoonan dkak aţupan, woli bañaaŋ batëb ţi an ţi mboş baŧiinkar añehan uko uloŋ wi baŋaluŋ, Paapa anwooŋ du baţi ado wa pa baka. 20Aa, dko di bañaaŋ batëb këme bawajanţ bayituŋ ţi katim naan, dji kawo ţi pŧoof pi baka. »

Nadoon kamiir baŧënţan

21Ŧimoŋ Piyeer añog Yeŧu wal mënţ aşë hepara aji : « Ajugun, ŋyaaş hum ŋi ŋi nwooŋ kamiir aŧënţ naan woli ajubanaan? Dwo kamiir te ŋyaaş paaj na uloŋ i? »

22Kë Yeŧu aŧeema aji : « A-a, mënkjaku ŋyaaş paaj na uloŋ ţañ, ŋyaaş ŋi iwooŋ i kamiira ŋawo kaban iñeen-paaj-na-uloŋ (70) ŋyaaş paaj-na-uloŋ.

23« Hënk di *Pşih pi Baţi pawooŋ: pawo ji uko wi naşih anŋaluŋ pten jibi balemparul badoluŋ na itaka yi nul. 24Ajun pten, kë başë ţija aloŋ anţeeţuluŋ itaka inŧumuŋ pŧum paŋ. 25Ñiinţ mënţ aanka uko uluki itaka mënţ ; kë naşih aşë ji bawaapa ul na aharul, na babukul na iko bŧi yi akaaŋ, bahilna bakakan uko wi aţeeţuŋ. 26Nalemparul uŋ kë aşë ŋup ţi kadun ki naşih aji na a : “Miiraan, dluŋ kaluku ya bŧi!” 27Naşih añagi'a aşë wutara itaka yi aţeeţuluŋ awuta kë ayaa.

28« Nalemp mënţ apën aşë yit na aŧënţul aloŋ i bawooŋ ţi ulemp anţeeţuluŋ ktaka kntiinku. Atiika adoo kak i pfiiklëna aşë jaka : “Lukaan uko wi iţeeţnuŋ!” 29Aŧënţul kë aŋup akooţa aji na a : “Miiraan, dluŋ kaluku!” 30Kë undu aşë pok, ado kë bawata ukalabuş ayoonkna aluŋ aluk uko wi aţeeţuŋ. 31Wi balemp bandukiiŋ bawinuŋ uko unţëpuŋ, bajooţan maakan aşë ya akakalëş wa bŧi naşih.

32« Kë naşih ado kë baţija nalemp mënţ aşë ji na a : “Iwi nalemp nawuţan i! Dwutaru itaka bŧi yi iţeeţnuŋ ţiki ikooţën aji ndo haŋ ; 33iwo i lah kak kañaga aŧënţu jibi nji ñagi'iiŋ.” 34Adeebaţ maakan aşë wula banjaaŋ bahajan bañaaŋ te wi akluŋ kaluk uko bŧi wi aţeeţuŋ. »

35Kë Yeŧu aşë kak aji : « Hënk di di Paapa anwooŋ du baţi akluŋ kado andoli ţi an, woli naammiir baŧënţan na manjoonan ţi iţëb yi nan. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index